Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Filozofia » Droga prawdy. Przełożył na język polski, zredagował i przedmową ...
Droga prawdy. Przełożył na język polski, zredagował i przedmową ... - Jerzy Perzanowski

Droga prawdy. Przełożył na język polski, zredagował i przedmową ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-8770-1
Język: Polski
Data wydania: 10 marca 2012
Liczba stron: 80
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 28,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Jerzy Perzanowski w formacie PDF


Droga prawdy to jeden z najważniejszych i najwybitniejszych tekstów w dorobku Jerzego Perzanowskiego. Zamyka on okres wieloletnich badań uczonego nad jądrowymi pytaniami ontologii. Zawarte tu stwierdzenie generalne: „Wszystko jest jakimś bytem, a zatem nic nie jest jakimś niebytem" stanowi najszersze i najogólniejsze określenie bytu, możliwe do sformułowania. Warto więc prześledzić drogę, która wiodła uczonego do tegoż stwierdzenia, drogę prawdy

Spis treści

Nota edytorska
Janusz Sytnik-Czetwertyński Perzanowskiego droga prawdy
Jerzy Perzanowski Droga prawdy
1. Wprowadzenie
2. Byty, byt poszczególny i Byt jako taki
3. Związek ontologiczny
4. W stronę teorii związku ontologicznego
Język
Aksjomaty logiczne
Podstawowe definicje ontologiczne
Objectiva
Zbiory
Idee
5. Niektóre klasyczne pytania ontologiczne
6. Intermezzo lingwistyczne
Trochę etymologii
Gramatyka porównawcza: greka, łacina, angielski, niemiecki, polski
Zamiast zakończenia
7. Zarys Pierwotnej Teorii Bytu PTB
Rozważania teoretyczne
Rezultaty
Modele
Komentarze
Ujęcie alternatywne
8. W stronę Rozszerzonej Teorii Bytu ETB
Zbiory i idee
Idee puste
Związki pomiędzy pojęciami abstrakcyjnymi
Tożsamość
Jakości abstraktorów
Rozszerzona Teoria Bytu ETB
Podstawy i formy
Nieskończoność
Uwagi końcowe
9. Zrewidowane twierdzenie Parmenidesa i odpowiedzi na pytania klasyczne
10. Podsumowanie
Podziękowania
Bibliografia