Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Administracja » Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług ...
Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług ... - Joanna Papińska-Kacperek

Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-205-7
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 283
Rozmiar pliku: 6,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 23,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Joanna Papińska-Kacperek w formacie PDF


Digitalizacja wielu dotychczas stosowanych w formie papierowej dokumentów powoduje zmiany kulturowe w operowaniu tymi dokumentami i wprowadza nowe pojęcia i rodzaje usług realizowanych na dokumentach elektronicznych. Te fundamentalne zmiany powodują nowe sposoby funkcjonowania urzędów i wielu instytucji, z którymi kontaktujemy się w trakcie realizacji rozmaitych czynności życia codziennego. Ten nowy model funkcjonowania społeczeństwa w różnych obszarach aktywności wprowadził nowe pojęcia, takie jak usługa cyfrowa i produkt cyfrowy, a całość nosi nazwę społeczeństwa informacyjnego. Autorka w swej pracy podejmuje tę nowatorską tematykę, koncentrując się na aspektach usług cyfrowych, głównie w obszarze administracji publicznej w Polsce. Podjęcie tej tematyki jest zasadne z badawczego punktu widzenia, gdyż stan rozwoju stosowania nowych technologii jest przedmiotem licznych badań i analiz oraz stanowi o pozycji kraju w społeczności międzynarodowej.