Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regiona... - Jarosław Działek

Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regiona...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-8986-6
Język: Polski
Data wydania: 14 czerwca 2011
Liczba stron: 182
Rozmiar pliku: 7,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
33,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Koncepcja kapitału społecznego najpierw spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, a następnie stała się przedmiotem krytyki. Od ponad dwóch dziesięcioleci pociąga jej intuicyjny charakter, który jednak trudno przełożyć na język nauki i praktyki. Mimo to dzięki wspomnianej koncepcji ponownie zwrócono uwagę na znaczenie powiązań społecznych i przenikającego je zaufania, uznawanych za wartościowy zasób jednostek i grup społecznych.

Jarosław Działek przedstawił rozwój koncepcji kapitału społecznego, przywołując również głosy krytyczne. Skoncentrował się przy tym na związkach pomiędzy analizowanym pojęciem a rozwojem gospodarczym. W empirycznej części pracy określił zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w różnych częściach Polski oraz podjął próbę określenia roli kapitału społecznego w rozwoju polskich regionów.

Omówienie koncepcji kapitału społecznego, ze względu na wieloaspektowe i usystematyzowane jej przedstawienie w ujęciu ewolucyjnym i krytycznym, a także
doprecyzowanie pojęciowe, powinno zostać szerzej udostępnione czytelnikom, nie tylko naukowcom. Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek  

Praca - zarówno pod względem poznawczym, jak i aplikacyjnym - stanowi cenną analizę niezwykle ważkiego społecznie i gospodarczo problemu badawczego. Wnosi istotny wkład w badania dotyczące roli i zasobów kapitału społecznego, wskazując dalsze pożądane kierunki ich rozwoju. Z recenzji dr hab. Iwony Sagan, prof. UG

Spis treści

1. Cel i zakres pracy

1.1. Przesłanki do badań nad kapitałem społecznym w Polsce

1.2. Cele, pytania badawcze i zakres pracy

2. Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i dotychczasowe badania

2.1. Koncepcja kapitału społecznego

2.1.1. Źródła koncepcji

2.1.2. Klasyczne koncepcje kapitału społecznego

2.1.3. Krytyka koncepcji

2.1.4. Podsumowanie

2.2. Kapitał społeczny a rozwój gospodarczy

2.2.1. Rola powiązań społecznych

2.2.2. Rola zaufania

2.2.3. Podsumowanie

2.3. Dotychczasowe badania

2.3.1. Operacjonalizacja pojęcia

2.3.2. Kapitał społeczny w badaniach zagranicznych

2.3.3. Kapitał społeczny w badaniach polskich

2.3.4. Regiony historyczne a zróżnicowanie kapitału społecznego w Polsce

2.3.5. Podsumowanie

3. Źródła danych i metody

3.1. Źródła danych

3.1.1. Główny Urząd Statystyczny

3.1.2. Stowarzyszenie Klon/Jawor

3.1.3. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

3.1.4. Diagnoza Społeczna

3.1.5. Polski Generalny Sondaż Społeczny

3.1.6. Wskaźniki kapitału społecznego

3.1.7. Wskaźniki rozwoju gospodarczego

3.2. Metody analizy statystycznej

3.2.1. Analiza głównych składowych

3.2.2. Analiza regresji wielokrotnej

4. Zasoby kapitału społecznego w Polsce

4.1. Zasoby kapitału społecznego na poziomie województw

4.2. Zasoby kapitału społecznego na poziomie podregionów

4.3. Determinanty kapitału społecznego na poziomie podregionów

4.4. Zasoby kapitału społecznego na poziomie powiatów

5. Kapitał społeczny a rozwój gospodarczy w skali regionalnej i lokalnej

5.1. Kapitał społeczny a rozwój gospodarczy w podregionach

5.2. Kapitał społeczny a rozwój gospodarczy w powiatach grodzkich

6. Podsumowanie i dyskusja wyników

Bibliografia

Spis rycin

Spis tabel

Załączniki

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »