Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Odpowiedzialność za długi spadkowe. Wydanie 1
Odpowiedzialność za długi spadkowe. Wydanie 1 - Elwira Macierzyńska-Franaszczyk

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0699-4
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2014
Liczba stron: 292
Rozmiar pliku: 1022,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Elwira Macierzyńska-Franaszczyk w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Kto ma ponosić odpowiedzialność za długi spadkowe, w jakim zakresie oraz jakimi składnikami majątku – odpowiedź na te pytania interesuje szerokie grono podmiotów. Skutki otwarcia spadku wpływają na interesy następców prawnych spadkodawcy, ich wierzycieli oraz wierzycieli spadkowych. następstwa mortis causa i związanej z nim odpowiedzialności za długi spadkowe dotykają pomiotów ekonomicznie i socjalnie związanych ze spadkodawcą.

Monografia kompleksowo przedstawia skomplikowaną problematykę odpowiedzialności za długi spadkowe w Polsce na tle regulacji europejskich. Opracowanie przybliża charakter, zakres i sposób ponoszenia odpowiedzialności za długi spadkowe przez spadkobierców i zapisobierców windykacyjnych, ponadto ukazuje zawiłości kodyfikacji odpowiedzialności za długi spadkowe w Polsce, jej prawny i pozaprawny wymiar. W opracowaniu zaprezentowano rozważania doktrynalne i stanowiska judykatury, na których tle przedstawiono kolizje uprawnień, obszary ryzyka dłużników i wierzycieli spadkowych. Wiele uwagi poświęcono instytucji zapisu windykacyjnego oraz zróżnicowaniu statusu prawnego spadkobierców i zapisobierców windykacyjnych jako dłużników spadkowych.

Publikacja stanowi cenne źródło informacji dla praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów.

Dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk – doktor nauk prawnych, członek zespołu problemowego ds. prawa umów o świadczenie usług Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego; autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa konsumenckiego. Specjalizuje się w prawie spadkowym, prawie zobowiązań, zagadnieniach europeizacji prawa prywatnego.