Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Pracownicza partycypacja finansowa. Geneza, uwarunkowania rozwoju, rez...
Pracownicza partycypacja finansowa. Geneza, uwarunkowania rozwoju, rez... - Maciej Kozłowski

Pracownicza partycypacja finansowa. Geneza, uwarunkowania rozwoju, rez...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-162-3
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 346
Rozmiar pliku: 11,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 56,00 zł
Nasza cena: 26,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Maciej Kozłowski w formacie PDF


Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Szybki postęp w jakości i innowacyjności produkcji wymaga zmiany spojrzenia na tradycyjne relacje pracownicy - kierownictwo i domaga się innego podejścia do procesów występujących w przedsiębiorstwie. Dotychczasowe stosunki pracy, raczej konserwujące ustalone reguły oddziaływania, są często przyczyną biernych postaw pracowników, co stwarza konieczność modyfikacji dotychczasowych schematów organizacji działania firmy i zarządzania pracującymi w niej ludźmi.

 

Ze względu na potrzebę upowszechnienia rozwiązań partycypacji finansowej pracowników praca jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym praktyków życia gospodarczego, menedżerów obecnych i przyszłych, działaczy związkowych i przedstawicieli stowarzyszeń biznesowych, a także polityków, studentów, pracowników zainteresowanych partycypacją finansową oraz innych osób i organizacji mogących wywrzeć wpływ na przyszłe zastosowania partycypacji finansowej. Ze względu na niedostatek literatury polskiej w obszarze problematyki partycypacji finansowej starano się, aby praca w pewnym stopniu zapełniła tę lukę i przyczyniła się do wzrostu zainteresowania powyższymi rozwiązaniami.