Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Rynek pracy » Podstawy wiedzy o rynku pracy
Podstawy wiedzy o rynku pracy - Eugeniusz Kwiatkowski

Podstawy wiedzy o rynku pracy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-155-5
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 225
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 40,00 zł
Nasza cena: 22,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Eugeniusz Kwiatkowski w formacie PDF


Przedmiotem książki jest analiza rynku pracy z ekonomicznego punktu widzenia. Podjęte są więc w niej podstawowe kwestie związane z istotą, specyfiką i zależnościami występującymi na rynku pracy. Uwaga koncentruje się na podstawowych kategoriach rynku pracy, których poznanie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia funkcjonowania rynku pracy. W centrum uwagi znajdują się w szczególności problemy dotyczące dwu stron rynku pracy, a mianowicie podaży pracy i popytu na pracę oraz oddziaływań między nimi. Pominięte są natomiast w książce zagadnienia związane z instytucjonalną stroną rynku pracy oraz oddziaływaniem polityki państwa na ten rynek. Kwestie te, mające ważne znaczenie dla funkcjonowania rynku pracy i osiąganych na tym rynku rezultatów, zostały odłożone do zbadania w kolejnych pracach.

 

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych, choć winien również zainteresować szersze grono Czytelników zamierzających poznać podstawowe pojęcia, zjawiska, procesy i zależności występujące na rynkach pracy.