Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Zarządzanie » Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie
Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie - Dariusz Trzmielak

Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-140-1
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 349
Rozmiar pliku: 13,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 60,00 zł
Nasza cena: 28,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Dariusz Trzmielak w formacie PDF


Trendy na rynkach międzynarodowych sprawiają, że badania naukowe są w centrum zainteresowań firm, szczególnie w takich branżach, jak: biotechnologia, nanotechnologia, energetyka odnawialna, medycyna, bioinformatyka, inżynieria materiałowa, elektronika, paliwa energetyczne. Rozwój nowych technologii staje się priorytetem strategii Unii Europejskiej, Polski, regionów, ośrodków badawczych i podmiotów gospodarczych.

Podstawowym założeniem publikacji stała się teza, że zmiany dokonujące się pod wpływem globalizacji, integracji europejskiej, tempa prowadzenia badań naukowych i rozwoju nowych technologii na rynkach światowych, wzrostu konkurencyjności opartej na innowacyjności mają wpływ na zarządzanie wynikami badań przed wprowadzeniem nowych technologii i produktów na rynek.

 

Celem rozprawy jest wskazanie podstawowych czynników kształtujących proces komercjalizacji w polskich przedsiębiorstwach i organizacjach naukowo-badawczych na tle innych krajów.