Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Socjologia » Między wykluczeniem a integracją - realizacja praw dziecka niepełno...
Między wykluczeniem a integracją - realizacja praw dziecka niepełno... - Grażyna Mikołajczyk-Lerman

Między wykluczeniem a integracją - realizacja praw dziecka niepełno...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-147-0
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 291
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 38,00 zł
Nasza cena: 19,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Grażyna Mikołajczyk-Lerman w formacie PDF


Podjęty w pracy problem stanowi diagnozę sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin głównie w kontekście funkcjonowania społecznego oraz możliwości realizacji uprawnień gwarantowanych w konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych przez polski rząd.

 

Książka obejmuje dogłębną wielodyscyplinarną i wielokontekstową analizę takich podstawowych pojęć, jak niepełnosprawność, wykluczenie, co podkreśla naukowy charakter recenzowanego opracowania. Ponadto Autorka przedstawiła różne koncepcje z uwzględnieniem dynamiki zmian w ich rozumieniu i interpretacjach. Szczególnie cennym i nowatorskim podejściem do prezentacji problematyki pracy i dalszej operacjonalizacji problemów badawczych jest szczegółowa prezentacja wszystkich międzynarodowych, europejskich i krajowych konwencji, a także innych aktów prawnych o charakterze ogólnym i szczegółowym obejmujących prawa dzieci niepełnosprawnych i zobowiązania poszczególnych krajów (na różnych poziomach administracji) do ich przestrzegania.

 

 

Książka znajdzie wielu odbiorców zarówno z kręgu badaczy problemów społecznych, jak i rodzinnych dotyczących dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin, ale również praktyków wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny w procesie ich edukacji i rozwoju społecznego przygotowującego do w miarę aktywnego, zintegrowanego społecznie dorosłego życia.