Strona główna » Księgarnia » Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii

Kategorie ebooków

Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii - Bożena Matusiak

Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-151-7
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 209
Rozmiar pliku: 11,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 42,00 zł
Nasza cena: 22,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Bożena Matusiak w formacie PDF


Autorka postawiła sobie bardzo ambitny cel, mianowicie zaprezentowanie koncepcji rozwoju zintegrowanego rynku energii, tj. obejmującego rynki energii elektrycznej, gazu i ciepła. Omawia czynniki, które determinują powstanie takiego rynku. Na tle stanu obecnego i uwarunkowań funkcjonowania rynków końcowych energii w Polsce, Autorka uzasadniła potrzebę dokonania integracji tych rynków.

 

Poruszana w monografii tematyka jest niezwykle aktualna, zaś jej treść stanowi znaczny wkład do problematyki rozwoju mechanizmów rynkowych w sektorze energetycznym, a także w tworzenie modeli biznesowych na tzw. zintegrowanym rynku energii.

Praca powinna cieszyć się zainteresowaniem szerokiego grona czytelników zarówno spośród badaczy zajmujących się poruszaną problematyką jak i praktyków zatrudnionych w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, głownie tych, których interesuje zarządzanie i problematyka poszukiwania nowych możliwości biznesowych.