Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Karne » Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z ...
Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z ... - Tomasz Grzegorczyk

Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z ...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0694-9
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2014
Liczba stron: 480
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 149,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Tomasz Grzegorczyk w formacie PDF Pozostałe formaty:


zw wstępu:

"...W przywołanej księdze jubileuszowej zaprezentowano dorobek naukowy Profesora i Jego wkład w rozwój kadry naukowej do 2011 r. Dorobek naukowy obejmował wówczas bez mała 180 publikacji, w tym ponad 150 artykułów naukowych (wydawanych także za granicą) oraz recenzji i sprawozdań naukowych, glos, opracowań badań i wypowiedzi naukowych, a także ponad 20 opracowań książkowych, począwszy od monografii pt. Zasada legalizmu w procesie karnym (Warszawa 1965) i podręcznika Postępowanie karne w zarysie (współautorstwo z M. Siewierskim i M. Olszewskim, Warszawa 1971 i 1974), poprzez opracowania pt. Funkcjonowanie czynności nie cierpiących zwłoki (Warszawa 1978), Funkcjonowanie czynności sprawdzających w postępowaniu karnym (Warszawa 1982) oraz Instytucja czynności sprawdzających w postępowaniu karnym (Warszawa 1984), po książki pt. Warunki dopuszczalności postępowania karnego (Przesłanki procesowe) (Warszawa 1998), Postępowanie przygotowawcze (Warszawa 1998) oraz Postępowanie przez sądem pierwszej instancji (Warszawa 1998) i wspominany już podręcznik Polskie postępowanie karne (współautorstwo z T. Grzegorczykiem, osiem wydań od 1998 do 2011 r.), a także ponad 200 ekspertyz prawnych sporządzonych dla Sejmu, Senatu, Ministerstwa Sprawiedliwości i innych organów państwowych. Dorobek ten jest jednak nadal poszerzany przez Profesora..."