Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód. Wydanie 2
Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód. Wydanie 2 - Marcin Mikołaj Cieśliński

Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód. Wydanie 2

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0676-5
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2014
Liczba stron: 279
Rozmiar pliku: 640,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Marcin Mikołaj Cieśliński w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Niniejsza publikacja stanowi pierwszą w polskiej literaturze prawniczej próbę całościowego ujęcia tej problematyki. Większość zagadnień można również odnieść do spraw o separację i unieważnienie małżeństwa.

W pracy kompleksowo przedstawiono postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód, szczególnie wnikliwie omówione zostały przesłanki zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w tych sprawach, np. alimentów, oraz roszczeń niepieniężnych dotyczących np. kontaktów z dzieckiem, wydania jednemu z małżonków opuszczającemu wspólne mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Autor omówił również przebieg postępowania zabezpieczającego, jego cele i funkcje. Drugie wydanie monografii uwzględnia zmiany stanu prawnego wynikające z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, a także innych ustaw, które nastąpiły po oddaniu do druku pierwszego wydania książki. W publikacji przytoczono ponadto poglądy doktryny i aktualne orzecznictwo.

Książka jest adresowana zarówno do sędziów, adwokatów, radców prawnych, jaki i studentów prawa. Może także pomóc każdemu, kto jest zainteresowany tą problematyką.

Marcin Mikołaj Cieśliński – adwokat, doktor nauk prawnych i nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie cywilnym oraz rodzinnym. Autor licznych publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego.