Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Zarządzanie » Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwac...
Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwac... - Edyta Gwarda-Gruszczyńska

Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwac...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-152-4
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 372
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 60,00 zł
Nasza cena: 29,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Edyta Gwarda-Gruszczyńska w formacie PDF


Rozwój nowych technologii, skracanie cyklu życia wyrobów, rosnące zróżnicowanie potrzeb klientów powodują, że problematyka komercjalizacji nowych technologii w ostatnich kilkunastu latach stała się bardzo popularna i nabiera coraz to większego znaczenia. Nowe technologie dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych działających w sektorach podlegających szybkim zmianom technologicznym, stanowią podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej, wzrostu i zyskowności.

Komercjalizację najprościej można określić jako doprowadzenie do sprzedaży. W przypadku nowej technologii lub oryginalnych wyników badań naukowych w procesie tym menadżerowie muszą zmierzyć się z kilkoma ważnymi decyzjami, które często decydują o sukcesie przedsięwzięcia. Kluczowe decyzje dotyczą: przystąpienia do komercjalizacji (komercjalizować czy nie), wyboru sposobu ochrony własności intelektualnej, sposobu finansowania poszczególnych etapów tego procesu, czy wreszcie sposobu wprowadzania nowej technologii na rynek.

Skuteczne i przemyślane wybory składające się na kształt procesu komercjalizacji doprowadzą nie tylko do sprzedaży nowej technologii, ale również przyniosą wartość dodaną zarówno inicjatorom tego procesu, jak i innym uczestnikom łańcucha kreowania wartości (klientom, dla których były tworzone, partnerom biznesowym).