Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów m...
Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów m... - Grzegorz Sibiga

Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów m...

Wydawnictwo: C. H. Beck
ISBN: 978-83-255-6376-9
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 442
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 129,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Grzegorz Sibiga w formacie PDF


W niniejszej publikacji omówiono w kontekście prawnoporównawczym kluczowe problemy, które zdaniem autorów w największym stopniu składają się na istotę prawa do informacji i pozostają niezbędne dla jego realizacji, tj.: ograniczenia prawa do informacji, tryby udostępniania informacji, w tym procedura rozpatrywania wniosków dostępowych,  funkcjonowanie organu właściwego w sprawach prawa do informacji oraz zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji. Badania zostały przeprowadzone biorąc pod uwagę normy i standardy międzynarodowe oraz unijne, a także systemy prawne czterech państw Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania). Takie podejście pozwala na ocenę polskiego prawodawstwa, w tym również umożliwia sformułowanie postulatów de lege ferenda. Uzupełnieniem powyższych zagadnień podzielonych w książce na cztery części jest aneks zawierający teksty rozwijające poszczególne poruszane tematy.

Publikacja jest elementem grantu Narodowego Centrum Nauki N N110 129540.