Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Zarządzanie nieruchomościami handlowymi - Opracowanie zbiorowe

Zarządzanie nieruchomościami handlowymi

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-351-3
Język: Polski
Data wydania: 18 luty 2014
Liczba stron: 178
Rozmiar pliku: 7,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
59,90 zł
Nasza cena:
49,90 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB

Fachowy poradnik dotyczący zarządzania m.in.centrami handlowymi. Znani praktycy zawarli w książce niezbędne informacje konieczne do efektywnego zarządzania obiektami handlowymi. Ponadto zwracają uwagę na współczesne trendy w zakresie tworzenia centrów handlowych, ich roli w przestrzeni miejskiej, a także kreowania nowych przestrzeni publicznych. Autorzy podają przykłady ze świata oraz dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi zdobytymi w kraju i za granicą. Książka ma charakter praktyczny, a zarazem inspiruje i poszerza fachową wiedzę specjalistów zarządzających obiektami handlowymi. Istotną wartość książki stanowią wzory umów najmu i zarządzania obiektami handlowymi oraz przykłady dokumentów technicznych

 

Autorzy książki omawiają współczesne trendy w zakresie tworzenia centrów handlowych, akcentując konieczność wprowadzania w nich zmian − modernizacji i rewitalizacji − w celu dostosowania do otoczenia rynkowego, nowych funkcji oraz coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb i oczekiwań klientów. W procesach tych ważną rolę pełnią zarządcy specjalizujący się w obsłudze nieruchomości handlowych.

 

Skuteczność zarządzania obiektem handlowym zależy od tego, jakie uprawnienia i możliwości daje zarządcy umowa najmu. Kształtuje ona relacje pomiędzy najemcami a wynajmującym, a równocześnie określa wartość nieruchomości. Autorzy zwracają szczególną uwagę na precyzyjne opracowanie zapisów umów w trakcie ich negocjacji. Omawiają także działania marketingowe, które wzmacniają pozycję rynkową nieruchomości handlowej, a tym samym podnoszą jej wartość.

 

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z zarządzaniem operacyjnym, takim jak: przychody i koszty, restrukturyzacja najemców oraz cedowanie na podmioty zewnętrzne różnorodnych ryzyk poprzez ubezpieczenia. Za równie ważne uznano zarządzanie techniczne nieruchomością handlową, które wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników i majątku.

 

Autorzy − wybitni specjaliści w dziedzinie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami, marketingu, prawa, finansów, ubezpieczeń, Facility Management i zarządzania technicznego − korzystają ze swoich bogatych doświadczeń zawodowych, podają liczne przykłady z praktyki, a także wzory sprawdzonych umów i dokumentów wykorzystywanych w działalności zarządców.

 

W ostatnich latach nastąpiły zasadnicze zmiany organizacji i struktury obiektów handlowych w Polsce. Wprowadzane są nowoczesne technologie sprzedaży, nasila się konkurencja, integracja i koncentracja firm handlowych, które stosują w walce o klienta zaawansowane techniki i strategie marketingowe. Książka wprowadza Czytelnika w wyjątkowo złożoną problematykę zarządzania nieruchomościami handlowymi i rozbudza zainteresowanie specjalistycznymi problemami. Na tle kwestii ogólnych, takich jak stan rynku, globalizacja handlu, struktura, wartość, zużycie i rewitalizacja obiektów, przedstawia zagadnienia związane z bieżącym zarządzaniem − od umowy o zarządzanie, umowy najmu, ustalania czynszów, poprzez zarządzanie operacyjne aż po rozwiązywanie problemów technicznych. Tak szerokie ujęcie sprawia, że książka będzie pomocna w codziennej pracy zarządców nieruchomości handlowych.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1

Otoczenie społeczno-gospodarcze polskiego handlu

Koniunktura gospodarcza a kondycja handlu

Rynek nieruchomości handlowych w Polsce

Otoczenie gospodarcze rynku nieruchomości handlowych

Stan rynku nieruchomości handlowych w Polsce

Globalizacja handlu

Globalizacja konsumpcji

Nieruchomości handlowe w dobie globalizacji

Zachowania konsumentów

Determinanty zachowań

Współczesne profile kupujących

Segmentacja klientów obiektów handlowych

Nauka o kupowaniu – badania behawioralne klientów sklepów

Rozdział 2

Obiekt handlowy w przestrzeni miejskiej

Cykl życia obiektów handlowych

Cykl życia nieruchomości a cykl inwestycyjny

Zużycie obiektów handlowych

Rewitalizacja – przywracanie do życia obiektów handlowych

Klasyfikacja obiektów handlowych

Kryteria klasyfikacji obiektów handlowych

Cztery generacje centrów handlowych

Convenience story – uzupełnienie powierzchni handlowej

E-commerce – zagrożenie dla centrów handlowych?

Nowe oblicze obiektów handlowych

Wyzwania architektoniczne nowoczesnych obiektów

handlowych

Oceny jakości budynków handlowych

Facility Management w obiektach handlowych

Wprowadzenie

Nowe podejście do zarządzania obiektami

wielkopowierzchniowymi w świetle europejskiej normy

Facility Management

Norma Facility Management a zarządzanie obiektami

wielkopowierzchniowymi

Rozdział 3

Pozycja rynkowa nieruchomości handlowej – kreowanie wartości

poprzez najem

Wartość rynkowa nieruchomości handlowej

Wartość nieruchomości handlowej

Podejścia do szacowania wartości rynkowej nieruchomości

handlowej

Cechy nieruchomości handlowej wpływające na jej wartość

Marketing jako element zarządzania obiektem handlowym

Wprowadzenie do zagadnień marketingowych

Rola marketingu w pozycjonowaniu obiektu handlowego

Zachowania konsumentów a sukces rynkowy obiektu

handlowego

Badania marketingowe w praktyce zarządzania

obiektem handlowym

Reklama w promocji nieruchomości handlowych

Umowa najmu jako główny kreator wartości nieruchomości

Wprowadzenie

Instytucja najmu i jej znaczenie

Elementy umowy najmu w obiektach handlowych

Czynsz jako istotny element handlowy w umowie najmu

Czynności „techniczne” prowadzące do zawarcia umowy

i zarządzania najmem

Windykacja, negocjacje i mediacje w obszarze zarządzania

nieruchomościami komercyjnymi

Windykacja przedsądowa

Windykacja sądowa

Negocjacje w biznesie

Mediacje

Zarządzanie operacyjne nieruchomością handlową

Zarządzanie przychodami i kosztami

Przychody w nieruchomości handlowej

Zarządzanie kosztami nieruchomości handlowej

Budżety nieruchomości handlowej

Komercjalizacja obiektów handlowych

Format obiektu handlowego a wybór najemców

Przykłady komercjalizacji obiektów handlowych

Specyfika zarządzania nieruchomościami sieci handlowych

Wprowadzenie

Charakterystyka nieruchomości sieci handlowych

Sposoby zarządzania nieruchomością przez sieci handlowe

Obiekty handlowe „skrojone na miarę” – rola wynajmującego

nieruchomość dla sieci handlowej

Ubezpieczenia najemcy, wynajmującego oraz zarządcy

nieruchomości

Zarządzanie techniczne obiektem handlowym

Przedmiot zarządzania technicznego

Dokumentacja niezbędna do oceny nieruchomości

Pomiar powierzchni i kubatury

Wykonanie pomiarów powierzchni a przepisy podatkowe

Znaczenie prawidłowego określenia kubatury

Załączniki techniczne do umowy najmu

Zarządzanie techniczne a budżet operacyjny obiektu handlowego

Działki gruntu

Naniesienia – budynki, budowle, obiekty małej architektury

i obiekty liniowe

Książka obiektu budowlanego

Procedura prowadzenia KOB

Kontrole a przeglądy

Uzasadnienie działań w odniesieniu do stanu technicznego

w przypadku likwidacji szkód

Sporządzanie zestawień niezbędnych do tworzenia budżetu

operacyjnego rocznego

Bezpieczeństwo pożarowe obiektu

Oznakowania potwierdzające warunki, jakie spełniają

przegrody ogniowe – ściany, stropy, drzwi i bramy ppoż.

System zarządzania budynkiem – BMS

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Ewakuacja

Media w obiekcie handlowym

Energia cieplna – oszczędności

Energia elektryczna – oszczędności

Woda i ścieki – oszczędności

Ochrona środowiska

Aneks

Wybrane wzory dokumentów związanych z zarządzaniem

nieruchomościami handlowymi

Umowa współpracy w zakresie zarządzania nieruchomością

Umowa najmu

Szablon inwentaryzacyjny dokumentacji

Porozumienie dotyczące zasad rozliczania energii cieplnej na najemców

Rozliczenie energii cieplnej

Załącznik techniczny do umowy najmu

Kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementów budynku

Matryca kosztów stałych

Bibliografia

Informacje o Autorach

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »