Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Techniki menedżerskie - Jan Antoszkiewicz

Techniki menedżerskie

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-335-3
Język: Polski
Data wydania: 11 marca 2014
Liczba stron: 229
Rozmiar pliku: 5,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
35,90 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB

Opis wybranych metod i technik stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autorzy prezentują je pod kątem skuteczności i efektywności oddziaływania. Koncentrują się na tych instrumentach, które mają korzystny wpływ na wyniki uzyskiwane przez firmę oraz podnoszą sprawność działania menedżera. Omawiają zasady i procedury organizowania przedsiębiorstwa, wykorzystywania: technik nakazowych; delegowania uprawnień; zarządzania przez cele i przez wyjątki; zarządzania strategicznego; sterowania czasem, zmianą,  konfliktami i stresem; zarządzania procesami informacyjnymi i komunikacją między ludźmi, reagowania w sytuacjach kryzysowych itp. Podają wiele przykładów, głównie z polskiej praktyki gospodarczej, ukazujących sposób zastosowania danej techniki w rzeczywistych warunkach firmy.

 

Jan D. Antoszkiewicz – prof. zw. dr hab., dziekan Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania (Clark University). Współzałożyciel i członek Rady Programowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Prezes firmy Leo May Consulting. Doradca prezesów Wytwórni Papierów Wartościowych, Banku PKO S.A., T.P. S.A., Petrochemii, Huty Częstochowa oraz mniejszych firm i banków. Autor wielu ekspertyz, analiz, projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw i kształcenia kadr oraz kilkudziesięciu książek z dziedziny zarządzania.

 

Zbigniew Pawlak – doktor nauk ekonomicznych, pracownik SGH oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Autor i współautor ponad 150 publikacji z zakresu organizacji i zarządzania. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się doradztwem z zakresu zarządzania dla przedsiębiorstw. Prezes zarządu firmy konsultingowej Management Consulting Centre PARTNER. Doradzał zarządom wielu przedsiębiorstw i grup kapitałowych. Autor i współautor kilkuset opracowań: ekspertyz, opinii, projektów inwestycyjnych, strategii rozwojowych i wycen przedsiębiorstw.

 

Coraz większa profesjonalizacja zarządzania wyraża się w dobrej znajomości metod i technik menedżerskich. Posiadanie tej kompetencji legitymizuje menedżera w środowisku, podnosi jego prestiż społeczny, dowartościowuje, ale przede wszystkim zwiększa skuteczność i efektywność kierowania zespołami ludzi oraz zarządzania jednostkami organizacyjnymi. Przedstawione w książce techniki wpisują się w nowe orientacje i koncepcje zarządzania, takie jak: zarządzanie zmianami, zarządzanie procesowe, zarządzanie wiedzą w organizacji. Przystępny, komunikatywny sposób prezentacji treści, a także praktyczne porady Autorów, jako uznanych konsultantów, mają dla Czytelników nieocenioną wartość.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1

Zostań menedżerem na miarę potrzeb

1.1.  Pamiętaj, że menedżer to zawód

1.2.  Menedżer jako wytrwały kolarz

1.3.  Władza menedżera

1.3.1.  Legalna władza menedżera

1.3.2.  Siła władzy menedżerskiej

1.4.  Praca zarządzającego w fi rmie

1.4.1.  Zarządzający jako wolny zawód

1.4.2.  Przeciętny dzień menedżera

1.5.  Menedżer jako człowiek fi rmy

1.5.1.  Umiejętności menedżera

1.5.2.  Podstawowe role menedżerskie

1.5.3.  Predyspozycje menedżera

1.6.  Podstawowe funkcje kierownicze

1.7.  Miejsce menedżera w hierarchii służbowej

1.8.  Wskazania praktyczne

Rozdział 2

Wprowadzaj skutecznie techniki zarządcze – ustawienie fi rmy

2.1.  Ustal technikę wyróżnioną

2.2. Układ rozwiązywany – układ rozwiązujący

2.3.  Składowe techniki

2.4.  Obszary istotne przy wprowadzaniu techniki zarządczej

2.5.  Ustawienie funkcjonowania fi rmy

2.5.1.  Wizja

2.5.3.  Cele i zadania

2.5.4.  Pozytywna, twórcza postawa

2.6. Organizacja

2.6.1.  Organizacja jako system społeczny

2.6.2.  Organizacja jako system organizatorski

2.6.3.  Analiza organizacyjna

2.7.  Wskazania praktyczne

Rozdział 3

Ustal właściwe relacje na stanowisku kierowniczym

3.1.  Wydawaj rozkazy i polecenia – zarządzanie nakazowe

3.2.  Zaufaj podwładnym – deleguj władzę

3.3.  Ingeruj, gdy trzeba – zarządzanie przez wyjątki

3.3.1.  Z punktu widzenia menedżera

3.3.2.  Kilka zasad zarządzania przez wyjątki

3.3.3.  Jak wdrożyć

3.4.  Wskazania praktyczne

Rozdział 4

Włącz pracowników w określanie celów

4.1.  Przede wszystkim zrozumieć

4.2. Kamienie milowe w wyznaczaniu celów

4.3.  Wprowadzanie zmiany

4.4.  Wdrażanie systemu celów

4.5.  Wskazania praktyczne

Rozdział 5

Zarządzaj strategicznie

5.1.  Koncepcja zarządzania strategicznego

5.2.  Proces zarządzania strategicznego

5.3.  Analiza strategiczna

5.4.  Plan strategiczny

5.5.  Typowe strategie działania i rozwoju przedsiębiorstw

5.6.  Wskazania praktyczne

Rozdział 6

Zarządzaj inwestycjami

6.1.  Jak rozumieć inwestycję?

6.2. Cykl inwestycyjny

6.2.1.  Faza przedinwestycyjna

6.2.2.  Faza realizacyjna

6.2.3.  Faza operacyjna

6.3.  Układ treści studium wykonalności ( feasibility study)

6.4.  Wskazania praktyczne

Rozdział 7

Zarządzaj konfl iktami

7.1.  Co to jest konfl ikt społeczny?

7.2.  Dynamika konfl iktu społecznego

7.3.  Rodzaje konfl iktów społecznych

7.4.  Przyczyny konfl iktów społecznych w organizacjach

7.5.  Skutki konfl iktów społecznych w organizacjach

7.6.  Formy zarządzania konfl iktami

7.7.  Strategie pasywne wobec konfl iktów

7.8.  Strategie aktywne

7.9.  Zasady wyboru strategii opanowania sytuacji konfl iktowej

7.10.  Wskazania praktyczne

Rozdział 8

Zarządzaj stresem

8.1.  Natura stresu

8.2. Reakcja stresowa – schemat ogólny

8.3.  Stresory w pracy i życiu menedżera

8.4.  Reakcje stresowe oraz negatywne skutki stresu

8.5.  Sposoby postępowania wobec stresu

8.5.1.  Strategie zewnętrzne postępowania ze stresem menedżerskim

8.5.2.  Strategie wewnętrzne postępowania ze stresem menedżerskim

8.6.  Wskazania praktyczne

Rozdział 9

Zarządzaj swoim czasem

9.1.  Przyczyny marnowania czasu

9.2.  Metody badania czasu pracy menedżerów

9.3.  Typowe przejawy niesprawności w gospodarowaniu

czasem menedżerów

9.4.  Konsekwencje i przyczyny niesprawności

w gospodarowaniu czasem

9.5.  Metody zarządzania czasem menedżera

9.6.  Zasady planowania pracy własnej

9.7.  Zasady organizacji pracy własnej

9.8.  Zasady samokierowania    Zasady kontroli pracy własnej i wykorzystania czasu pracy

9.10.  Wskazania praktyczne

Rozdział 10

Zdobywaj wiedzę dla tworzenia innowacji

10.1.  Gromadzenie wiedzy

10.1.1.  Rozwój wiedzy przez komunikację międzyludzką

10.1.2.  Środki komunikacji międzyludzkiej

10.1.3.  Proces komunikacji międzyludzkiej

10. 2. Modele tworzenia wiedzy – zarządzanie wiedzą

10.2.1.  Wiedza ukryta/wiedza dostępna

10.2.2. Tworzenie warunków rozwoju wiedzy

10.2.3. Użyteczność wiedzy w fi rmie

10.3.  Wskazania praktyczne

Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »