Faktoring w praktyce - Zbigniew Biskupski

Faktoring w praktyce

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2832-1
Język: Polski
Data wydania: maja 2014
Liczba stron: 120
Rozmiar pliku: 337,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 72,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Zbigniew Biskupski w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Faktoring może być zastosowany zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Do najważniejszych jego zalet należą: możliwość szybkiej zamiany posiadanych należności na środki pieniężne, systematyczny dopływ kapitału obrotowego oraz możliwość terminowego regulowania zobowiązań własnych. Aby jednak firma czerpała korzyści z tego narzędzia finansowego, należy sobie zdawać sprawę z tego, jakie pułapki czyhają w umowach oraz jak w tym zakresie wygląda prawo.