Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów
Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów - Opracowanie zbiorowe

Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2894-9
Język: Polski
Data wydania: marca 2014
Liczba stron: 322
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 57,10 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF Pozostałe formaty:


W publikacji „Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów” uwzględniono ujednolicone wersje przepisów:
• ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
• ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa,
• ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
• ustawy o emeryturach pomostowych.
Zbiór zawiera ponadto wyciąg z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego) oraz przepisów określających zasady opłacania składek na tzw. fundusze pozaubezpieczeniowe – Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Całość została uzupełniona o wybór aktów wykonawczych.
Stan prawny na 3 lutego 2014 r.