Strona główna » Księgarnia » Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegający...

Kategorie ebooków

Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegający... - Andrzela Gawrońska-Baran

Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegający...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3065-2
Język: Polski
Data wydania: kwietnia 2014
Liczba stron: 70
Rozmiar pliku: 689,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 45,19 zł
Wybrany format: Ebook  - Andrzela Gawrońska-Baran w formacie PDF Pozostałe formaty:


Konsorcjum jest to związek kilku przedsiębiorstw, który powstaje w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia czy osiągnięcia jakiegoś celu gospodarczego. Mogą je utworzyć:
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Celem utworzenia konsorcjum jest nie tylko uczestniczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj. przygotowanie i złożenie oferty. Istotą konsorcjum jest wspólne wykonywanie określonego zamówienia.

Posiadając naszą publikację, dowiesz się:
• kto może zostać pełnomocnikiem konsorcjum;
• co powinno zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum;
• kim jest lider konsorcjum, jakie są jego prawa i obowiązki;
• jak poprawnie zawrzeć umowę konsorcjum;
• jak konsorcjum odpowiada za realizację zamówienia;
• czy każdy z konsorcjantów może ubiegać się o referencje;

W publikacji nie zabraknie również orzecznictwa, które rozstrzyga niejasności związane w udziałem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w przetargach publicznych oraz wzorów dokumentów niezbędnych przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

W publikacji znajdziesz także:

  • orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  • wzór pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w przetargu (konsorcjum), oraz
  • wzór gwarancji wadialnej dla konsorcjum.