Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Przepisy i normy elektryczne - ochrona przeciwporażeniowa w instalacj...
Przepisy i normy elektryczne - ochrona przeciwporażeniowa w instalacj... - Andrzej Boczkowski

Przepisy i normy elektryczne - ochrona przeciwporażeniowa w instalacj...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2847-5
Język: Polski
Data wydania: luty 2014
Liczba stron: 64
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 69,40 zł
Wybrany format: Ebook - Andrzej Boczkowski w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Broszura jest drugą książką z serii "Przepisy i normy" kierowanej do Elektryków. Omówione w niej zostały szczegółowo zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych a w tym:

 1. Główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne
 2. Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej
 3. Samoczynne wyłączenie zasilania
 4. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN
 5. Izolacja podstawowa części czynnych
 6. Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona
 7. Przegrody lub obudowy
 8. Separacja elektryczna
 9. Bardzo niskie napięcie SELV lub PELV
 10. Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV
 11. Przeszkody
 12. Umieszczenie poza zasięgiem ręki
 13. Izolowanie stanowiska
 14. Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe
 15. Ochrona uzupełniająca
 16. Warunki stosowania urządzeń elektrycznych zapewniających ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym
 17. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym