Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Przepisy i normy elektryczne - kontrola instalacji elektrycznych i cza...
Przepisy i normy elektryczne - kontrola instalacji elektrycznych i cza... - Janusz Strzyżewski

Przepisy i normy elektryczne - kontrola instalacji elektrycznych i cza...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2846-8
Język: Polski
Data wydania: luty 2014
Liczba stron: 92
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 78,19 zł
Wybrany format: Ebook - Janusz Strzyżewski w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Książka przybliża następujące tematy: najnowsze zmiany w normach i przepisach, wykaz wszystkich obowiązujących elektryka norm i przepisów oraz szczegółowe omówienie okresowych kontroli w obiektach budowlanych i czasookresy sprawdzeń.

W szczególności omówione zostały:

 1. Czasookresy kontroli okresowych
 2. Zakres czynności kontrolnych
 3. Definicja obiektu budowlanego
 4. Odpowiedzialność utrzymania obiektu budowlanego
 5. Uprawnienia do wykonywania kontroli
 6. Elementy instalacji podlegające okresowej kontroli
 7. Badania instalacji odgromowych
 8. Badania instalacji oświetleniowych
 9. Kontrola pól elektromagnetycznych
 10. Badania w pomieszczeniach specjalnych
 11. Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian
 12. Badania obowiązujące dla instalacji elektrycznych przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkach
 13. Obiekty zwolnione z corocznej kontroli
 14. Sankcje karne za nieprzestrzeganie kontroli obiektów i za niedopełnienie obowiązku należytego utrzymania obiektów budowlanych
 15. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 16. Przechowywanie protokołów z kontroli