Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Handlowe » Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz. Wyda...
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz. Wyda... - Ewa Marcisz

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz. Wyda...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0645-1
Język: Polski
Data wydania: maja 2014
Liczba stron: 85
Rozmiar pliku: 661,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Ewa Marcisz w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Narastające zatory płatnicze to jeden z głównych problemów, z jakimi współcześnie borykają się przedsiębiorcy. Z uwagi na negatywne konsekwencje tego zjawiska ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowychreguluje warunki udzielania kredytu handlowego. Stanowi przy tym znaczącą ingerencję państwa w funkcjonowanie wolnego rynku i nakłada na przedsiębiorców istotne ograniczenia w konstruowaniu treści umów handlowych. Komentowana ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE 2011 L 48/1) i uchyla ustawę z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Niniejsze opracowanie zmierza w kierunku naświetlenia cech unijnej oraz krajowej regulacji, jak również wskazuje praktyczne aspekty ich stosowania w procesie zawierania i wykonywania umów.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz prawników zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorstw.

Ewa Marcisz – specjalistka z zakresu prawa handlowego.