Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu
Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu - Opracowanie zbiorowe

Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3092-8
Język: Polski
Data wydania: kwietnia 2014
Liczba stron: 30
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 24,49 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Jeśli postępowanie administracyjne prowadzone przez ZUS kończy się decyzją administracyjną, osoba ubezpieczona może wnieść od niej odwołanie do sądu okręgowego lub rejonowego rozpoznającego sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Odpowiednie pouczenie o tym prawie powinno się znajdować w treści decyzji ZUS. Jeśli osoba chce z niego skorzystać powinna wnieść odwołanie na piśmie do jednostki ZUS, która decyzję wydała, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ rentowy, w terminie 1 miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. ZUS we własnym zakresie może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. Jeśli zaś podtrzymuje zajęte w decyzji stanowisko, niezwłocznie powinien odwołanie wraz z aktami sprawy przekazać do sądu. Postępowanie jest wolne od kosztów sądowych. Szczegóły znajdziesz w e-booku "Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu".