Strona główna » Księgarnia » Roboty budowlane w pytaniach i odpowiedziach – z praktyki zamawiają...

Kategorie ebooków

Roboty budowlane w pytaniach i odpowiedziach – z praktyki zamawiają... - Alicja Biegańska

Roboty budowlane w pytaniach i odpowiedziach – z praktyki zamawiają...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3042-3
Język: Polski
Data wydania: marca 2014
Liczba stron: 25
Rozmiar pliku: 823,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 29,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Alicja Biegańska w formacie PDF


Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, rządzi się swoimi prawami. Zasady szacowania wartości prac oraz specyficzne wymogi związane z opisem przedmiotu zamówienia to dwa zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę, przygotowując się do przeprowadzenia takiej procedury. Jak się okazuje, właśnie te formalności w postępowaniu mogą stwarzać szczególne problemy.

Innym zagadnieniem, które nader często jest źródłem wątpliwości – zarówno zamawiających, jak i wykonawców – jest rodzaj wynagrodzenia w umowie dotyczącej inwestycji budowlanej. W publikacji przedstawiamy autentyczne pytania uczestników postępowań, których przedmiotem były roboty budowlane wraz z prostymi i praktycznymi odpowiedziami i wyjaśnieniami ekspertów.

Mając tego e-booka dowiesz się:
- czy kosztorys nie musi bazować jedynie na ogólnopolskich cennikach;
- kiedy roboty finansowane z jednego projektu unijnego trzeba zsumować;
- jak szacować roboty budowlane wykonywane w różnych obiektach;
- czy umowa uprawnia do zlecenia nadzoru inwestorskiego z wolnej ręki;
- w jakich przypadkach formuła „zaprojektuj-wybuduj” jest obowiązkowa;
- czy przy ryczałcie niezgodność kosztorysu z przedmiarami ma znaczenie;
- kiedy faktyczne wynagrodzenie kosztorysowe może się różnić od umownego.