Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? Wielowymia...
Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? Wielowymia... - Waldemar Florczak

Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? Wielowymia...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-076-3
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 227
Rozmiar pliku: 5,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 46,00 zł
Nasza cena: 19,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Waldemar Florczak w formacie PDF


Istnieją liczne powody, dla których zjawisko przestępczości stanowi przedmiot analiz różnych dyscyplin naukowych i obiekt zainteresowania zarówno opinii publicznej, jak i polityków.

Zapewnienie ładu społecznego i praworządności należy do podstawowych i uniwersalnych zadań wszystkich zorganizowanych społeczeństw. Cel ten – obok gwarancji bezpieczeństwa zewnętrznego – leżał u źródeł powstania pierwszych organizmów państwowych, zaś rola „nocnego stróża” stanowi minimum minimorum zadań stawianych każdemu państwu. Wysoka przestępczość jest czynnikiem, który per se prowadzić może do negatywnego społecznego odbioru ogólnego stanu gospodarki i ekipy rządzącej, zaś w skrajnych przypadkach do podważenia instytucji samego państwa.

W monografii przedstawiono propozycję kompletnego, makroekonomicznego modelu przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski, o kryptonimie WF-CRIME. Jest to pierwsza w kraju konstrukcja tego typu, umożliwiająca analizę ilościową związków pomiędzy skalą przestępczości a wszystkimi składowymi systemu egzekucji prawa w ramach powiązań symultanicznych.