Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Humanistyka » Muzułmanie w Europie
Muzułmanie w Europie - Opracowanie zbiorowe

Muzułmanie w Europie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Dialog
ISBN: 978-83-8002-009-2
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 641
Rozmiar pliku: 10,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 38,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Parzymies

Niewiele w Europie wiemy o islamie i niewiele o muzułmanach, a jednak z łatwością ulegamy psychozie islamofobii. Mimo deklarowanej ciągle tolerancji otwartości na inne kultury z trudem wychodzimy poza ramy judeochrześcijańskiej tradycji. Strach przed islamem utożsamianym z terroryzmem muzułmańskim, zamknął nas w twierdzy własnej kultury. Szkoda Islam nie jest już tematem wewnętrznym poszczególnych krajów, a problemem cywilizacji europejskiej.
Skąd wziął się w Europie islam? Jakimi drogami do nas dotarł? Kiedy? Dlaczego, wydaje się, ma się tak dobrze w porównaniu ze słabnącym chrześcijaństwem - przecież Europa się ateizuje? Jacy są europejscy muzułmanie - ci napływowi i ci rdzenni? Czym różnią się wyznawcy islamu na Bałkanach i w Europie Środkowo-Wschodniej lub Południowej od muzułmanów we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii? Jaka jest ich aktualna liczebność, struktura społeczna i zawodowa? Na te i wiele innych pytań odpowiadają w książce orientaliści, znawcy islamu europejskiego.

Spis treści

Wstęp
Muzułmanie na Bałkanach
Wprowadzenie
Muzułmanie w Grecji
Muzułmanie w Bułgarii
Muzułmanie w Jugosławii
(Serbia do 1918 roku; Czarnogóra do 1918 roku; Macedonia do 1918 roku; Bośnia i Hercegowina do 1918 roku; Pierwsza Jugosławia; Druga Jugosławia)
Muzułmanie w Serbii i Czarnogórze
(Serbia; Czarnogóra)
Muzułmanie w Macedonii
Muzułmanie w Bośni i Hercegowinie
Muzułmanie w Albanii
Muzułmanie W Europie Środkowo-Wschodniej
Historia i tradycje polskiego islamu
Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływ na organizację życia religijnego
Muzułmanie w Rosji i europejskiej części byłego ZSRR
Muzułmanie w Republice Czeskiej
Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją po lekcje islamu w szkole
Muzułmanie na Węgrzech współcześnie
Muzułmanie W Europie Zachodniej
Muzułmanie w Niemczech – wielka społeczność religijna nieznana przez państwo
Muzułmanie w Wielkiej Brytanii. Jedna czy wiele społeczności muzułmańskich?
Muzułmanie w Belgii
Muzułmanie w Holandii
Muzułmanie we Francji
Muzułmanie W Europie Południowej
Muzułmanie w Hiszpanii
Muzułmanie w Portugalii
Muzułmanie we Włoszech
Słownikczek terminów
Indeks najważniejszych organizacji muzułmańskich w Europie
Noty o Autorach