Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Poradniki » Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce
Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce - Justyna Matysiewicz

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-748-061-9
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 324
Rozmiar pliku: 12 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 52,50 zł
Nasza cena: 52,50 zł
Wybrany format: Ebook  - Justyna Matysiewicz w formacie PDF


Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze. Złożoność zagadnień dotyczących usług profesjonalnych wynika głównie z ich specyficznych cech, takich jak: wrażliwość na wiedzę, zaangażowanie wysoko wykwalifikowanego personelu w procesie świadczenia, czy też silny in-dywidualizm procesu usługowego. W tej książce ukazano specyfikę i zróżnicowanie usług profesjonalnych, wskazano zachowania zarówno firm, świadczących te usługi, jak i ich klientów w globalnej gospodarce, a także zidentyfikowano nowe trendy w sektorze usług profesjonalnych wynikające przede wszystkim z rozwoju nowych technologii.

Spis treści

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. USŁUGI PROFESJONALNE CHARAKTERYSTYKA, ZRÓŻNICOWANIE

Koncepcja usług profesjonalnych we współczesnej gospodarce Justyna Matysiewicz, Sławomir Smyczek

Profesjonalizm na rynku usług profesjonalnych nie wystarczy Rafał Śpiewak

Usługi audytowe z obszaru marketingu jako źródło podnoszenia konkurencyjności mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw Katarzyna Bilińska-Reformat, Anna Dewalska-Opitek.

Możliwości i problemy  pomiaru efektywności  zarządzania usługami medycznymi Dariusz Luboń

Konieczność kształtowania kompetencji menedżerów firm  świadczących profesjonalne usługi  logistyczne w obszarze logistyki społecznej Jacek Szołtysek, Ewa Płaczek, Sebastian Twaróg

CZĘŚĆ II. USŁUGI PROFESJONALNE WOBEC WYZWAŃ GLOBALNEJ GOSPODARKI

Usługi prawnicze – wyzwania  w świetle kryzysu gospodarczego Marzena Czarnecka

Różnice kulturowe między narodami  – stymulator czy bariera świadczenia  profesjonalnych usług  na rynkach turystycznych? Barbara Pabian

Przyszłość uczelni wyższych  jako podmiotu  świadczącego usługi profesjonalne w świetle globalizacji szkolnictwa wyższego Edyta Lachowicz-Santos

Public Relations  w globalnym sektorze usług profesjonalnych – przekleństwo czy przyszłość? Sebastian Chachołek

CZĘŚĆ III. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG PROFESJONALNYCH

Postępowanie europejskich konsumentów na rynku e-usług  Robert Wolny

Wybrane zachowania konsumentów  na europejskim rynku usług medycznych  Agnieszka Lebiejko, Jagoda Gola

Patologie  w zachowaniach konsumentów  na rynku usług medycznych  Agnieszka Marie

CZEŚĆ IV. NOWE TRENDY W ROZWOJU USŁUG PROFESJONALNYCH

E-usługi jako element zintegrowanych  procesów innowacyjnych  Beata Reformat

Nowe trendy w komunikacji marketingowej na rynku usług profesjonalnych Marta Grybś

Komunikacja w marketingu wewnętrznym  przedsiębiorstw oferujących usługi  profesjonalne w tworzącej się gospodarce wiedzy Małgorzata Kieżel

Media społecznościowe jako narzędzie do budowania  relacji z konsumentami przez firmy doradztwa finansowego Marcin Młodożeniec, Marcin Tutaj

 

LinkedIn jako nowoczesne narzędzie networkingowe  – wieloaspektowe możliwości wykorzystania  w sektorze usług profesjonalnych Jakub Wolny