Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Zarządzanie » Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i element...
Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i element... - Ilona Świątek-Barylska

Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i element...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-084-8
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 287
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 44,00 zł
Nasza cena: 22,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Ilona Świątek-Barylska w formacie PDF


Lojalność pracowników należy do zagadnień w znacznej mierze pozostających jeszcze poza obszarem współczesnej refleksji naukowej. Dotyczy to zwłaszcza opracowań w formie zwartej na temat jej istoty, genezy, ewolucji, mechanizmów, wymiarów i modeli. Przedstawiona monografia ma istotne znaczenie dla wypełnienia tej luki informacyjnej. Autorka charakteryzuje lojalność pracowników nie tylko jako ich zachowania i postawy, ale także odkrywa jej ścisłe powiązania z wartościami zatrudnionych jako uczestników organizacji. Ukazuje również oddziaływanie otoczenia organizacyjnego na lojalność pracowników współczesnych organizacji.

Jak zmieniała się istota lojalności pracowniczej w pespektywie czasu? Jaki jest jej współczesny obraz w teorii i w praktyce? I wreszcie, w jakim kierunku będzie przekształcać się lojalność pracownicza w organizacjach przyszłości? – to podstawowe pytania, na które odpowiada Autorka w niniejszej publikacji.

O wartości poznawczej monografii świadczą również badania empiryczne, które pozwoliły na zidentyfikowanie elementów współczesnej lojalności oraz zbudowanie modelu proponowanego do stosowania w przestrzeni organizacji.

Usytuowanie rozważań o lojalności pracowników na gruncie dyskusji dotyczącej zasobów ludzkich organizacji stworzyło podstawy do przełamania, dominującego dotychczas w literaturze naukowej i badaniach empirycznych, podejścia do lojalności pracowniczej opartego na lojalności klientów. Oba ujęcia są bowiem odmienne, choć równie istotne dla organizacji funkcjonujących w konkurencyjnym otoczeniu.