Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europe... - Karolina Gawron-Tabor

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europe...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-949-5
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 334
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
36,23 zł
Nasza cena:
28,98 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI

Głównym celem badawczym książki Karoliny Gawron-Tabor jest analiza różnorodnych aspektów współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1989–2009 w kontekście najpierw dążeń integracyjnych poszczególnych państw do członkostwa w Unii, a następnie ich funkcjonowania w UE. Rozważaniom postawione zostały trzy dodatkowe cele. Wykazanie: czym jest współpraca regionalna oraz jakie zależności zachodzą między współpracą i integracją; jakie czynniki wpływały (i wpływają) na współpracę, jej intensywność, poszczególne obszary działania, strukturę instytucjonalną i organizacyjną; oraz czy i jak zostały zrealizowane cele postawione przed Grupą, w jakich obszarach i dziedzinach Grupa odniosła sukcesy, a w jakich doznała niepowodzeń.Dotychczasowe pracedotyczące tej tematyki fragmentarycznie traktowały kwestię Grupy Wyszehradzkiej. Istniejące w literaturze polskiej i zagranicznej badania skupione są głównie na historycznym ujęciu współpracy, wskazaniu poszczególnych jej etapów. Brak jest także publikacji, które ukazywałyby zależność między współpracą a integracją. Książka ta ma w zamierzeniu wypełnić tę lukę.

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I

REGIONALIZM I WSPOŁPRACA REGIONALNA

1. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych

2. Współpraca międzynarodowa i współpraca w regionach

3. Współpraca regionalna i integracja regionalna

Rozdział II

PROCES TWORZENIA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

1. Powstanie Grupy Wyszehradzkiej

1.1. Czynniki wpływające na współpracę

1.2. Proces tworzenia Trójkąta Wyszehradzkiego

2. Cele i organizacja współpracy

2.1. Cele Grupy Wyszehradzkiej

2.2. Organizacja Grupy Wyszehradzkiej

3. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Rozdział III

FUNKCJONOWANIE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W LATACH 19912004

1. Współpraca polityczna

1.1. Faza dialogu Współpraca w latach 19911992

1.2. Okres ograniczonej współpracy Grupa Wyszehradzka

w latach 19931998

1.3. Odnowienie współpracy i poszukiwanie tożsamości Grupa Wyszehradzka w latach 19992004

2. Współpraca gospodarcza państw wyszehradzkich w ramach Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA)

2.1. Czynniki wpływające na współpracę

2.2. Główne treści porozumienia

2.3. Sukcesy i dylematy Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

4 Spis treści

3. Współpraca w kwestiach bezpieczeństwa

3.1. Determinanty współpracy

3.2. Osiągnięcia Grupy Wyszehradzkiej w obszarze soft security

3.3. Sukcesy i porażki w obszarze hard security

4. Współpraca transgraniczna

4.1. Czynniki oddziałujące na współpracę

4.2. Ograniczenia współpracy

4.3. Sukcesy współpracy transgranicznej euroregiony Beskidy oraz Karpaty

Rozdział IV

INTEGRACJA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

1. Stosunek Unii Europejskiej do państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej

1.1. Umowy handlowe i program PHARE

1.2. Układy Europejskie

1.3. Kryteria członkostwa i strategia przedakcesyjna

1.4. Program Partnerstwo dla członkostwa

1.5. Złożoności negocjacji

2. Odmienności krajów wyszehradzkich w procesie integracji europejskiej

2.1. Reakcja państw wyszehradzkich na działania Unii Europejskiej

2.2. Instrumenty podejmowane z inicjatywy krajów wyszehradzkich

2.3. Struktury decyzyjne państw w czasie kandydowania do Unii Europejskiej

2.4. Odmienności natury politycznej

2.5. Różnice w trakcie negocjacji

3. Współpraca w trakcie negocjacji

Rozdział V

WSPOŁPRACA WYSZEHRADZKA PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

1. Współpraca w kwestiach zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

1.1. Negocjacje w sprawie budżetu na lata 20072013

1.2. Pakiet klimatyczno-energetyczny

2. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w kwestiach granicznych i wizowych

2.1. Starania o uzyskanie pełnego członkostwa w strefie Schengen

2.2. Dążenia do wprowadzenia równości wizowej ze Stanami Zjednoczonymi

3. Współdziałanie Grupy Wyszehradzkiej w kwestiach unijnej polityki zagranicznej

3.1. Priorytety polityki zagranicznej krajów wyszehradzkich po akcesji do Unii

3.2. Wkład Grupy Wyszehradzkiej w kształtowanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

3.3. Działania krajów wyszehradzkich wobec Bałkanów Zachodnich

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1. Deklaracja Wyszehradzka (1991)

Zał. nr 2. Zawartość współpracy wyszehradzkiej (1999)

Zał. nr 3. Aneks do Zawartości współpracy wyszehradzkiej (2002)

Zał. nr 4. Deklaracja z Kromieryża (2004)

Zał. nr 5. Wytyczne w sprawie przyszłych obszarów współpracy wyszehradzkiej (2004)

Zał. nr 6. Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego; Statut Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (2000)

Zał. nr 7. Granty przyznane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w latach 20002009

Zał. nr 8. Euroregiony państw wyszehradzkich

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »