Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Ustawa o języku polskim. Komentarz. Wydanie 1
Ustawa o języku polskim. Komentarz. Wydanie 1 - Paweł Czarnecki

Ustawa o języku polskim. Komentarz. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0512-6
Język: Polski
Data wydania: marca 2014
Liczba stron: 145
Rozmiar pliku: 526,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Paweł Czarnecki w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim jest aktem normatywnym lapidarnym, a jednocześnie interdyscyplinarnym. Może to prowadzić do trudności związanych z wykładnią i interpretacją jej przepisów, co utrudnia ustalenie właściwej normy postępowania w toku codziennego stosowania prawa. Taki stan rzeczy należy uznać za niepożądany, antidotum pozwalające ustrzec się błędów stanowi właśnie niniejszy komentarz.

Autor prezentuje kompleksowe spojrzenie na komentowaną materięsięga do instytucji z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, własności intelektualnej, pojęć z zakresu lingwistyki czy nawet prawa karnego, które rzutują na interpretację przepisów, a co ważniejsze – praktykę ich stosowania. Odnosi się także do materii podustawowej i wskazuje przepisy aktów wykonawczych, które mają istotne znaczenie dla interpretacji pojęć użytych w ustawie o języku polskim. W komentarzu przytoczono ponadto orzecznictwo powstałe na tle stosowania przepisów komentowanej ustawy w praktyce, wraz z szeroką liczbą przykładów zastosowania powyższego komentarza w praktyce.

Komentarz adresowany jest przede wszystkim do prawników, którzy na co dzień zajmują się problemami prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Będzie on także użyteczny dla osób, które w systemie prawa poszukują normatywnych aspektów ochrony języka polskiego.

Dr Paweł Czarnecki (ur. 1982 r.) – pracownik w Katedrze Postępowania Karnego UJ oraz asystent w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego poza procesem karnym, przenikania się prawa administracyjnego z prawem karnym, ustroju organów wymiaru sprawiedliwości, a także konstytucyjnych aspektów praw i wolności obywatelskich. Autor licznych publikacji o charakterze naukowym i dydaktycznym.