Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Umowy na projekty informatyczne
Umowy na projekty informatyczne - Łukasz Bazański

Umowy na projekty informatyczne

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2921-2
Język: Polski
Data wydania: luty 2014
Liczba stron: 39
Rozmiar pliku: 399,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook - Łukasz Bazański w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Prowadzenie projektów informatycznych czy korzystanie z outsourcingu IT skutkuje koniecznością zawierania umów. Ze strony spółki takimi dokumentami w zakresie IT często musi się zajmować zarówno informatyk, jak i prawnik, którzy będą wzajemnie uzupełniać swoją wiedzę. W tym ebooku podpowiadamy na co powinien zwracać uwagę informatyk, biorąc udział w przygotowaniu najczęściej zawieranych umów, np. na outsourcing, pozycjonowanie czy audyt bezpieczeństwa. Wyjaśniamy również, jak od strony formalnej nadzorować realizację umowy i jak postępować w sytuacji, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Spis treści

RAPORTY

 • Korzystanie z zewnętrznych usług IT wymaga precyzyjnego uregulowania kompetencji przechodzących na wykonawcę
 • Kontrakty SLA pozwalają stronom precyzyjnie określić parametry świadczenia usług
 • Depozyt kodu źródłowego może skutecznie zabezpieczyć przed upadłością licencjodawcy
 • Rozliczanie za usług pozycjonowania powinno być uzależnione od osiągniętych rezultatów
 • Wynagrodzenie za audyt nie zależy od wyników
 • Kary umowne można zmniejszyć lub zastąpić innymi zapisami
 • Błędy po stronie zamawiających mogą uniemożliwiać prowadzenie projektów IT w zamówieniach publicznych
 • Protokół odbioru jest dla wykonawcy ważnym potwierdzeniem prawidłowego wykonania umowy
 • Usługi IT świadczone bankom nie muszą się wiązać z restrykcyjnymi wymogami formalnymi
 • Zmiana zakresu prac nie zawsze wymaga aneksu
 • Odstąpienie od wdrożenia przez zamawiającego wyklucza możliwość egzekwowania przez niego kar umownych
 • Siła wyższa może być okolicznością zwalniającą wykonawcę od odpowiedzialności
 • Zmiana haseł dostępu wymaga poinformowania klienta

EKSPERT ODPOWIADA

 • Wskazanie marki w zamówieniu publicznym dopuszczalne tylko pod pewnymi warunkami
 • Umowa może chronić przed konfliktem interesów
 • Cytat musi zawierać wskazanie autora i źródła
 • Przeniesienie licencji wymaga pisemnej umowy
 • W razie opóźnienia z winy wykonawcy można zlecić realizację kontraktu innej firmie
 • Wykonywanie praw zależnych wymaga zgody autora