Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Karne » Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione ...
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione ... - Dorota Habrat

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione ...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0481-5
Język: Polski
Data wydania: marca 2014
Liczba stron: 198
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Dorota Habrat w formacie PDF


Komentarz stanowi zaktualizowane kompendium wiedzy z zakresu odpowiedzialności represyjnej podmiotów zbiorowych, będące uzupełnieniem dotychczasowego dorobku doktryny i piśmiennictwa. Uwzględnienia on praktyczne stosowanie odpowiednich przepisów prawnych oraz porusza kwestie dyskusyjne.

W publikacji w sposób przystępny omówiono całościowo przepisy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Jest to praca z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego oraz dziedzin pośrednio powiązanych z tą tematyką. Komentarz zawiera bogate i aktualne odesłania bibliograficzne, które mogą być pomocne w studiowaniu zagadnień szczegółowych.

Opracowanie skierowane jest do praktyków wykonujących zawody prawnicze bądź dopiero do nich aplikujących, a także uczestników obrotu gospodarczego, których przedmiotowa ustawa może dotyczyć.

Dorota Habrat – adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, w tym monografii Materialnoprawne aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w polskim prawie karnym (Toruń 2008). Członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.