Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Elektroniczne postępowanie upominawcze. Wydanie 1
Elektroniczne postępowanie upominawcze. Wydanie 1 - Łukasz Goździaszek

Elektroniczne postępowanie upominawcze. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0477-8
Język: Polski
Data wydania: marca 2014
Liczba stron: 354
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Łukasz Goździaszek w formacie PDF Pozostałe formaty:


Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego do polskiego procesu cywilnego było przełomowe dla informatyzacji postępowania sądowego, ponieważ powstał nieskomplikowany i dostępny dla każdego sposób wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną. Elektroniczne postępowanie upominawcze odgrywa coraz ważniejszą rolę w polskim systemie postępowania cywilnego i staje się stopniowo wiodącą drogą sądową służącą dochodzeniu przez podmioty masowe prostych roszczeń. Wprawdzie postępowanie to jest względnie nowe, jednak liczba dotychczas rozpoznanych spraw w tym postępowaniu świadczy o jego znaczeniu i ugruntowanej już pozycji. Ponadto przepisy dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego wyznaczyły standard prawno-informatyczny dalszej informatyzacji postępowania cywilnego.

Poruszone w książce kwestie koncentrują się przede wszystkim wokół wpływu zastosowania nowych technologii na instytucje procesowe. Publikacja ukazuje praktyczne problemy stosowania regulacji elektronicznego postępowania upominawczego oraz przedstawia rozwiązania w tym zakresie. Analizie poddano literaturę prawniczą, ale też orzecznictwo sądów, w tym e-sądu, przedstawiając wszystkie najdonioślejsze orzeczenia z ostatnich lat jego funkcjonowania.

Publikacja jest adresowana do radców prawnych, adwokatów, radców Prokuratorii Generalnej, sędziów, prokuratorów, rzeczników patentowych, podmiotów dochodzących roszczeń na masową skalę, naukowców, informatyków i wszystkich zainteresowanych rozwojem technologii informacyjnej.

Łukasz Goździaszek – adwokat, ekspert podmiotów publicznych przygotowujący projekty legislacyjne dotyczące informatyzacji; doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa IT oraz prawa i postępowania cywilnego.