Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Biznes IT » Metodyki zarządzania projektami informatycznymi
Metodyki zarządzania projektami informatycznymi - Zdzisław Szyjewski

Metodyki zarządzania projektami informatycznymi

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-059-6
Język: Polski
Data wydania: 2004
Liczba stron: 376
Rozmiar pliku: 14 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 46,00 zł
Nasza cena: 46,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Zdzisław Szyjewski w formacie PDF


Wiele niepowodzeń realizacji szczególnie dużych projektów informatycznych ma swoje źródło w słabej znajomości metodyk zarządzania projektami. Według badań Capera mniej niż 25% kierowników projektów ma formalnie udokumentowaną znajomość metod estymacji kosztów oprogramowania, planowania oraz analizy ryzyka. Mniej niż 20% z nich ma dostęp do nowoczesnych narzędzi szacujących koszt oprogramowania, a mniej niż 10% do danych historycznych opisujących i oceniających projekty podobne do aktualnie podejmowanych.

Książka składa się wprawdzie z dwóch części tematycznych, ale nie zostały one wydzielone, gdyż stanowią spójną całość. Pierwsza, to rozdziały od 1 do 8 zawierające wiedzę ogólną na temat zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych. Druga, czyli rozdziały 9 do 11, to opisy metodyk realizacji projektów informatycznych. Dobrano je tak, by można je zastosować do różnych projektów informatycznych.

W książce omówiono rozwój systemów informacyjnych organizacji. Scharakteryzowano bazy danych, systemy wspomagania decyzji, systemy eksperckie, komputerową integrację przedsiębiorstwa CIM, zastosowanie Internetu w przedsiębiorstwie, w tym w zarządzaniu marketingiem, co stanowi istotę organizacji wirtualnej. SI rozwijany na bazie globalnych sieci komputerowych jest podstawą ewolucji organizacji. Niezakłócony przepływ informacji między klientami a dostawcami przez Internet umożliwia personalizację promocji, dopasowania produktów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów oraz dwukierunkowy dialog między nimi.

Spis treści

Wprowadzenie

1. Podejście do procesów realizacji systemu informatycznego

1.1 Projekt informatyczny

1.2. Cykle życia systemu informatycznego

1.3. Metodyki kaskadowe

1.4. Podejście spiralne

1.6. lekkie metody programowania

2. Zarządzanie zakresem projektu

2.1. Planowanie prac projektowych

2.2. Elementy planu projektu

2.3 Definicja zakresu i graficzna prezentacja struktury prac w projekcie

2.4. Plan punktów węzłowych

3. Zarządzanie czasem w projekcie

3.1. Czas realizacji projektu

3.2. Technika harmonogramowania gantta

3.3. Techniki sieciowe harmonogramowania

3.4. Wymiarowanie sieci i wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu

4. Zarządzanie zasobami projektu

4.1. Budżetowanie projektu

4.2. Zarządzanie kosztami projektu

4.3. Monitorowanie kosztów projektu

4.4. Analiza zasobowa harmonogramów

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi

5.1. Organizacja zespołu projektowego

5.2. Kierownik projektu

5.3. Cechy osobowości kierownika projektu

5.4. Motywowanie i wydajność zespołu projektowego

6. Zarządzanie komunikacją w projekcie

6.1. Istota komunikacji

6.2. Raporty i przeglądy

6.3. Organizacja zebrań i formy komunikowania się

6.4. Dokumentacja projektu

7. Zarządzanie zmianami i jakością w projekcie

7.1. Zmiany w projekcie

7.2. Proces zarządzania zmianami

7.3. Zarządzanie jakością

8. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

8.1. Ryzyko w projektach informatycznych

8.2. Identyfikacja ryzyka

8.3. Ocena ryzyka

8.4. Zapobieganie ryzyku

8.5. Monitorowanie ryzyka

9. Metodyka punktów węzłowych realizacji systemu informatycznego

9.1. Metodyka PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

9.2. Założenia metodyki punktów węzłowych

9.3. Lista zadań do realizacji

9.4. Sieć zależności przyczynowo-skutkowych

10. Metodyki firmowe

10.1. Metodyka firmy IBM

Identyfikacja projektu

Definicja projektu

Realizacja projektu

Ukończenie projektu

10.2. Metodyka PRINCE–2

10.3. Metodyka RATIAL

Podstawowe reguły procesu RUP

Architektura procesu

11. Metodyki specjalne

11.1. Metodyka firmy Microsoft

11.2. Metodyka ASAP

11.3. Uwarunkowania stosowania metodyk