Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Poradniki » Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego Prawo dla nieprawników
Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego Prawo dla nieprawników - Romuald Romański

Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego Prawo dla nieprawników

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-008-4
Język: Polski
Data wydania: 2007
Liczba stron: 202
Rozmiar pliku: 4,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 32,00 zł
Nasza cena: 32,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Romuald Romański w formacie PDF


Książka  jest adresowana do studentów wszystkich uczelni o charakterze nieprawniczym oraz wszystkich działajacych w gospodarce po to, aby ułatwić im opanowanie materiału i zdanie egzaminów (też w praktyce) z, przynajmniej części, obowiązujących ich zagadnień prawnych.Obejmuje wybrane, podstawowe wręcz elementy prawoznawstwa oraz prawa cywilnego, a w jego ramach część ogólną, prawo rzeczowe oraz zobowiązania.

Spis treści

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA

1. Definicja prawa (Prawo a inne systemy norm - praworządność, przepis prawa)

2. Przepis prawa (przepis prawny a norma prawna - budowa przepisu prawa, rodzaje przepisów)

3. Tworzenie prawa (stanowienie prawa – konstytucja, ustawa,  umowa międzynarodowa, rozporządzenie, akty prawa miejscowego)

 

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Stosunek prawny

1.1. Pojęcie stosunku prawnego

1.2. Pojęcie faktu prawnego

1.3. Elementy stosunku prawnego (podmiot stosunku prawnego, osoby fizyczne, osoby prawne, „ułomne” osoby prawne, przedmioty stosunków prawnych, treść stosunku prawnego, prawo podmiotowe

2. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych

2.1. Pojęcie rzeczy

2.2. Klasyfikacja rzeczy (rzeczy ruchome i nieruchome, rzeczy oznaczone co do gatunku i tożsamości)

2.3. Części składowe

2.4. Przynależności

2.5. Pożytki

3. Przedmioty niematerialne

3.1. Dobra intelektualne

3.2.energia

3.3. Dobra osobiste

3.4. Pieniądze

3.5. Papiery wartościowe

3.6. Przedsiębiorstwo

3.7. Gospodarstwo rolne

4.Czynności prawne

4.1. Oświadczenie woli

4.2. Forma czynności prawnej

5. Przedstawicielstwo

6.  Przedawnienie roszczeń

 

PRAWO RZECZOWE

1. Pojęcie prawa rzeczowego

2. Prawo własności (współwłasność, nabycie i utrata własności)

3. Użytkowanie wieczyste

4. Ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, hipoteka, zastaw)

5. Posiadanie

 

ELEMENTY CZĘŚCI OGÓLNEJ ZOBOWIĄZAŃ

1. Istota zobowiązania

2. Wielkość dłużników i wierzycieli

3. Powstanie zobowiązań z umów

4. Czyny niedozwolone ( uwagi ogólne, zasada winy, zasada ryzyka, zasada słuszności)

5. Wykonanie zobowiązań

 

6. Skutki niewykonania zobowiązań