Akt urodzenia. Wydanie 1 - Aleksandra Wilk

Akt urodzenia. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0442-6
Język: Polski
Data wydania: marca 2014
Liczba stron: 259
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Aleksandra Wilk w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Publikacja Akt urodzenia jest całościowym opracowaniem problematyki tego szczególnego rodzaju aktu stanu cywilnego w kontekście regulacji prawnych z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz regulacji związanych z ochroną praw człowieka.

W opracowaniu dokonano szczegółowego omówienia treści aktu urodzenia w sytuacjach wywołujących skutki prawne w zakresie stanu cywilnego. Akty urodzenia w opracowaniu podzielono na akty będące konsekwencją podjęcia przez organ administracyjny działań o charakterze administracyjnym oraz na akty, których treść uwarunkowana jest wydanym przez sąd rozstrzygnięciem. Na końcu zamieszczono wzory: aktu urodzenia, odpisu zupełnego aktu urodzenia, odpisu skróconego aktu urodzenia oraz pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka.

Książka skierowana jest do praktyków stosujących prawo, w tym szczególnie do sędziów oraz pracowników administracji, zwłaszcza pomocy społecznej i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, a także do pracowników urzędów stanu cywilnego. Problematyka poruszana w opracowaniu jest częścią zajęć dydaktycznych w ramach prawa administracyjnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego, dlatego publikacja może być traktowana jako podręcznik dla studentów.

Aleksandra Wilk – doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, specjalista z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz praw człowieka, kierownik Centrum Badań nad Rodziną powołanego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.