Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Międzynarodowe » Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych. Rozporządzenie (WE) n...
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych. Rozporządzenie (WE) n... - Piotr Fik

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych. Rozporządzenie (WE) n...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0491-4
Język: Polski
Data wydania: luty 2014
Liczba stron: 107
Rozmiar pliku: 513,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Piotr Fik w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych. Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 (Rzym II). Komentarz to publikacja, która w przystępny sposób przedstawia praktyczne zagadnienia oraz problemy, jakie mogą pojawić się na tle zobowiązań pozaumownych w obrocie prawnym między państwami członkowskimi UE. Szeroko omówione zostały m.in. takie kwestie jak: zakres zastosowania rozporządzenia Rzym II, prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa, zasady właściwe dla danych czynów niedozwolonych (np. czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw własności intelektualnej, bezpodstawnego wzbogacenia, prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia), zakres prawa właściwego. Komentarz obejmuje najważniejsze stanowiska orzecznictwa oraz doktryny.

Publikacja jest skierowana zarówno do adwokatów i radców prawnych, zwłaszcza zajmujących się osobiście obsługą prawną transakcji międzynarodowych, jak i do przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Piotr Fik jest asystentem w Zakładzie Prawa Prywatnego Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza, autorem publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa autorskiego. Specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym. Współpracuje z kancelariami prawnymi w charakterze of counsel.

Piotr Staszczyk jest autorem publikacji z zakresu postępowania cywilnego, działalności pożytku publicznego oraz komparystyki prawnej. Specjalizuje się w prawie europejskim. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz kancelariami prawnymi w charakterze of counsel.