Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Instytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim. Wybrane zagadnienia...
Instytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim. Wybrane zagadnienia... - Jarosław Turłukowski

Instytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim. Wybrane zagadnienia...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0504-1
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2014
Liczba stron: 226
Rozmiar pliku: 916,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Jarosław Turłukowski w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Zapis windykacyjny to stosunkowo nowa instytucja w polskim prawie, której stosowanie w praktyce budzi kontrowersje. Autor w niniejszej publikacji dokonał analizy przepisów dotyczących zapisu windykacyjnego w prawie polskim. W opracowaniu rozpatrzone zostały wybrane istotne rozbieżności w poglądach doktryny, które ujawniły się po wprowadzeniu tej instytucji do prawa polskiego.

Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: rozumienia sukcesji uniwersalnej i syngularnej, zdolności do bycia zapisobiercą windykacyjnym, ustanowienia zapisu windykacyjnego pod warunkiem i z zastrzeżeniem terminu, możliwości obciążenia zapisobiercy windykacyjnego zapisem zwykłym i poleceniem, odpowiedniego stosowania przepisów o przyroście, problemu wielości zapisów windykacyjnych, zapisu windykacyjnego na rzecz cudzoziemca, instytucji zapisu windykacyjnego w odniesieniu do prawa upadłościowego, ustalenia relacji między zapisem windykacyjnym a spadkiem, przedmiotu zapisu windykacyjnego (rzeczy oznaczonej co do tożsamości, zbywalnego prawa majątkowego, przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego, ustanowienia na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności), posiadania jako przedmiotu zapisu windykacyjnego, nabycia zapisu windykacyjnego oraz jego przyjęcia lub odrzucenia.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób, które zajmują się prawem spadkowym. Z pewnością zainteresuje ona radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, a także pracowników naukowych.

Dr Jarosław Turłukowski – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się głównie problematyką prawa cywilnego i handlowego oraz prawem porównawczym. Jest autorem wielu publikacji poświęconych tematyce prawa prywatnego w języku polskim oraz językach obcych.