Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku
Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku - Anna Puszkarska

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2877-2
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2014
Liczba stron: 33
Rozmiar pliku: 448,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 35,67 zł
Wybrany format: Ebook  - Anna Puszkarska w formacie PDF


Niektórzy płatnicy, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, muszą rozliczać także obciążenia na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także Fundusz Emerytur Pomostowych. Przepisy przewidują jednak również zwolnienia w tym zakresie. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy Fundusz Emerytur Pomostowych wynikają z odpowiednich ustaw. Chodzi tu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawę o emeryturach pomostowych. Poradnik "Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku" pozwala uniknąć błędów w naliczaniu składek na ww. fundusze.