Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Fundusze UE 2007-2013 dla małych i średnich firm
Fundusze UE 2007-2013 dla małych i średnich firm - Anna Szymańska

Fundusze UE 2007-2013 dla małych i średnich firm

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-008-2
Język: Polski
Data wydania: 2007
Liczba stron: 368
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Anna Szymańska w formacie PDF


Co to są “Misie”? To mój skrót oficjalnej nazwy “Małe i Średnie Przedsiębiorstwa” (MŚP). Sympatycznie ich nazywam, prawda? Misie na to zasługują – to Misie tworzą miejsca pracy, dają dochód naszej gospodarce narodowej, borykają się na co dzień z pazernym fiskusem i ZUS-em, ze stale zmieniającym się prawem, dziurawymi drogami i jeszcze wielu innymi problemami. Powinniśmy wspierać Misie, są bardzo pożyteczne... Jakie wsparcie będzie dostępne w latach 2007–2013 dla Misiów – opowiada moja książka.
Najczęściej wymienianą przez MŚP przyczyną zniechęcającą do starań o pomoc jest to, że “trudno uzyskać informację gdzie i o jaką pomoc można się starać”, następną jest “brak wiary, że się otrzyma dofinansowanie”, kolejną: “wymogi formalne, brak środków własnych, krótkie terminy składania wniosków, trudności z wypełnieniem wniosku i postawa urzędników”.
Ta książeczka ma ułatwić Misiom starania o pomoc, najbardziej zaś – ma poprawić “dostęp i jakość informacji”. Uproszczenie procedur – niestety nie jest w mojej gestii...
Czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z puli środków w nowej siedmiolatce (2007–2013) nie powinien być zmarnowany. To dobra pora na przygotowanie projektów, które chcielibyście realizować przy udziale środków pomocowych z UE. Do ogłoszenia pierwszych konkursów pozostało niewiele czasu. Powinien być to czas wykorzystany w pełni na uczenie się i dobre przygotowanie do absorpcji funduszy europejskich. Wszystkie obowiązujące wzory wniosków, biznesplanów i innych załączników powstaną, według zapowiedzi resortów odpowiedzialnych za absorpcję funduszy, do końca czerwca 2007 roku.

Spis treści

Chwila rozmowy, czyli co było, co będzie

Co czeka Misie w latach 2007–2013, czyli ułatwienia

Nowości, czyli co to jest innowacja?

Za horyzontem – słów kilka o polityce horyzontalnej

Mapa pomocy, czyli fundusze centralne i regionalne

Spacerkiem po Polsce, czyli co znajdą Misie w RPO

Fundusze europejskie, nie unijne

Krok po kroku, wniosek, załączniki i co tam jeszcze potrzeba

Podsumowanie: czyli powtórka z nauki chodzenia

Niezbędnik, czyli książka adresowa

Dodatki: słownik, kategoryzacja, formularze, itd.

Słownik

Kategoryzacja

Dziedziny interwencji w poszczególnych PO

Karty projektów

Harmonogram prac związanych z przygotowaniem do realizacji PO na lata 2007-2013

Definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw KE

Projekt kwalifikowania wydatków PO IG MRR

Spis rysunków i tabel

Bibliografia

Indeks