Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Pedagogika » Trudności w czytaniu i pisaniu - rozważania teoretyczne i praktyczne
Trudności w czytaniu i pisaniu - rozważania teoretyczne i praktyczne - Izabela Pietras

Trudności w czytaniu i pisaniu - rozważania teoretyczne i praktyczne

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 978-83-7930-138-6
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2012
Liczba stron: 161
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 35,00 zł
Nasza cena: 29,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Izabela Pietras w formacie PDF


Niniejszy tom porusza zagadnienia ważne zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Porządkuje wiedzę dotyczącą trudności w uczeniu się, ich różnicowania i charakterystyki a także systemu pomocy uczniom, którzy mają specyficzne problemy edukacyjne. Wskazuje na specyficzne trudności w uczeniu się pisania, jako ważny problem badawczy, dydaktyczny i diagnostyczny. Zawiera również elementy aplikacyjne dotyczące pomysłów na pracę z osobami z dysleksją na lekcjach języków obcych oraz ważnego komponentu diagnostycznego - diagnozy funkcji poznawczych. Oddawana do rąk czytelnika książka obejmuje zatem szerokie spektrum zagadnień, z których mogą skorzystać zarówno specjaliści: psychologowie, pedagodzy, logopedzi, metodycy nauczania języków obcych, językoznawcy a także rodzice.

Spis treści

Wstęp
Część I
Trudności w uczeniu się – dyskusja wokół pojęć
Grażyna Krasowicz-Kupis, Emilia Pogoda
Trudności w uczeniu się w perspektywie psychologicznej
Marta Bogdanowicz
Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w reformującej się szkole
Część II
Trudności w pisaniu
Izabela Pietras
Rozwój umiejętności pisania – przegląd badań
Elżbieta Awramiuk
Trudności w nauce czytania i pisania z perspektywy lingwistycznej
Bożena Rejnowska-Wawryn
Struktura i treść narracji w wypowiedziach pisemnych młodzieży z dysleksją
Część III
Zagadnienia praktyczne
Joanna Mazurkiewicz-Gronowska, Ewa Turczyn-Iskrzak
Profile rozwoju intelektualnego dzieci z trudnościami w uczeniu się– z doświadczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych
Mariola Jaworska
Nauka języka obcego jako czynnik stymulujący i ułatwiający korygowanie zaburzeń związanych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Renata Rybarczyk
Uczeń z dysleksją rozwojową na lekcji języka niemieckiego