Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Humanistyka » Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy
Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy - Zdzisław Wołk

Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 978-83-7641-954-1
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2013
Liczba stron: 235
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 50,00 zł
Nasza cena: 43,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Zdzisław Wołk w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Książka zawiera treści odnoszące się do aktualnych i najnowszych tendencji na współczesnym rynku pracy. Przedstawia problematykę środowiska pracy w całej złożoności.

Treścią podręcznika jest wiedza interdyscyplinarna z zakresu społecznego podziału pracy, na temat zawodów, ich specyfiki i dokonujących się w ich obrębie przemian, o rynku pracy, na temat rodzajów i organizacji zakładów pracy w gospodarce rynkowej. Czytelnik może zaznajomić się z usytuowaniem pracownika w środowisku pracy, cechami tego środowiska i ich znaczeniem dla wykonywanej pracy.

Spis treści

Wstęp
Rozdział pierwszy
Zawód jako następstwo społecznego podziału pracy
1.1. Zawód podstawową kategorią zawodoznawstwa
1.2. Praca zawodowa w dokumentach i materiałach
1.3. Charakterystyka pracowników i stanowisk pracy
1.4. W poszukiwaniu optymalnych form organizacji pracy firmy
Rozdział drugi
Człowiek w obliczu pracy zawodowej
2.1. Praca zawodowa jako szczególna forma działalności sprzyjająca rozwojowi człowieka
2.2. Niestadialność rozwoju zawodowego jako poprzemysłowy „znak czasu”
2.3. Człowiek jako podmiot w procesie pracy zawodowej
2.4. Niepowtarzalność sylwetek pracowniczych w XXI wieku
Rozdział trzeci
Praca zawodowa w warunkach poprzemysłowego
społeczeństwa wiedzy
3.1. Niezbędność antropocentrycznego podejścia do pracy zawodowej
3.2. Negatywne strony pracy
3.3. Instytucje i formy wspierania realizacji kariery zawodowej
Rozdział czwarty
Zakład pracy w dobie poprzemysłowej
4.1. Zakład pracy jako tradycyjne miejsce wykonywania
pracy zawodowej
4.2. Zakład pracy jako organizacja i środowisko
4.3. Relacje pracownicze
Zakończenie
Słownik podstawowych terminów
Bibliografia