Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz. Wydanie 1.
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz. Wydanie 1. - Elżbieta Darmorost

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz. Wydanie 1.

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0004-6
Język: Polski
Data wydania: października 2013
Liczba stron: 94
Rozmiar pliku: 670,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Elżbieta Darmorost w formacie EPUB


Komentarz do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest opracowaniem wyczerpującym, opartym na wykładni językowej, orzecznictwie i poglądach doktryny. W publikacji omówiono szczegółowo funkcjonowanie systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce, prawa i obowiązki osób zatrudnionych i współpracujących z systemem ratownictwa medycznego oraz obowiązki i uprawnienia spoczywające na każdym obywatelu, który widząc osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, powinien się odpowiednio zachować, a także być świadomym ciążących na nim obowiązków związanych z udzieleniem pierwszej pomocy.

Książka adresowana jest nie tylko do osób zawodowo związanych z systemem Ratownictwa Medycznego, lecz także do osób, które zamierzają wykonywać zawód ratownika medycznego oraz – tak naprawdę – do każdego obywatela.

Elżbieta Darmorost – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 2000 r. zawodowo związana z komórkami prawno-legislacyjnymi administracji publicznej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa karnego, prawa społecznego oraz prawa administracyjnego i prawa medycznego.