Strona główna » Księgarnia » Zasady techniki prawodawczej. Komentarz. Wydanie 1

Kategorie ebooków

Zasady techniki prawodawczej. Komentarz. Wydanie 1 - Monika Magdalena Dębska

Zasady techniki prawodawczej. Komentarz. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0323-8
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2013
Liczba stron: 290
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Monika Magdalena Dębska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Rozporządzenie dotyczące zasad techniki prawodawczej jest podstawowym aktem prawnym regulującym metodykę tworzenia prawa, którego przepisów powinien przestrzegać polski ustawodawca. Komentarz stanowi analizę przepisów w ujęciu nie tylko teoretycznym, lecz także praktycznym. Zostały w nim omówione reguły konstruowania aktów normatywnych, które muszą odpowiadać pewnym wymogom technicznym, oraz zagadnienia dotyczące poszczególnych elementów, które składają się na to, aby powstał dobry tekst legislacyjny. Są to ogólne dyrektywy dotyczące aktów prawnych i ich miejsca w systemie prawnym, problemy odnoszące się do formułowania definicji oraz do konstrukcji przepisów i języka prawnego. W komentarzu przytoczone są również liczne przykłady zastosowania poszczególnych zasad techniki prawodawczej podczas budowy tekstu aktu normatywnego. Wyjaśniając poszczególne kwestie, Autorka odnosi się także do orzecznictwa, co ma duże znaczenie praktyczne, oraz do literatury.

Komentarz jest adresowany do wszystkich osób związanych z tworzeniem prawa. Okaże się on pomocny legislatorom i aplikantom aplikacji legislacyjnej, ministrom i parlamentarzystom, pracownikom biur poselskich, urzędnikom administracji państwowej oraz działaczom samorządowym. Będzie on także cennym źródłem informacji dla prawników i studentów pragnących rozszerzyć wiedzę z zakresu teorii prawa.

Monika Magdalena Dębska − aplikant adwokacki o szerokim spektrum zainteresowań. Otworzyła przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka m.in. „Komentarza do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa” oraz „Komentarza do ustawy o partiach politycznych”.