Strona główna » Księgarnia » Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie ...

Kategorie ebooków

Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie ... - Stefan Babiarz

Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie ...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0460-0
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2013
Liczba stron: 268
Rozmiar pliku: 636,6 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 99,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Stefan Babiarz w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Publikacja Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym to wnikliwa analiza obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zawiera także szczegółowo umotywowane propozycje zmian legislacyjnych.

W publikacji przedstawiono obowiązujący model następstwa prawnego spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym, co wiązało się z dokonaniem wykładni i analizy przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw podatkowych. Wskazano ponadto wady tego modelu, w tym także takie, które stoją na przeszkodzie przejmowaniu przez spadkobierców majątkowych praw i obowiązków na gruncie przepisów prawa podatkowego pod tytułem ogólnym. Monografia obejmuje wiele zagadnień związanych z następstwem prawnym spadkodawców i zapisobierców zwykłych, a w szczególności:

· rodzaj następstwa prawnego spadkobierców i zapisobierców zwykłych wprowadzony przez Ordynację podatkową,

· rozumienie określenia „majątkowe prawa i obowiązki”, o którym mowa w art. 97 § 1 tej ustawy,

· tryby postępowania regulowane przez Ordynację podatkową w zakresie następstwa prawnego spadkobierców i zapisobierców,

· zakres podmiotowy następstwa procesowego w razie śmierci strony postępowania podatkowego.

Opracowanie adresowane jest do prawników praktyków: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, a także doradców podatkowych, pełnomocników podatników, urzędników aparatu podatkowego i skarbowego, asystentów i aplikantów sądowych. Powinno zainteresować też osoby, które mogą być m.in. spadkodawcami, spadkobiercami i zapisobiercami.

Dr Stefan Babiarz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor monografii, komentarzy, artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz procedur podatkowych i postępowania sądowoadministracyjnego.