Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia - Maria Beisert

Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia

Wydawnictwo: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
ISBN: 978-83-7489-458-6
Język: Polski
Data wydania: 10 stycznia 2012
Liczba stron: 394
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
69,90 zł
Nasza cena:
69,90 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB

Książka ta stanowi przede wszystkim owoc badań naukowych nad etiologią niezwykle złożonego zjawiska pedofilii. Z otrzymanych wyników – wpisanych w kontekst zarówno własnej społeczno-rozwojowej koncepcji rozwoju zaburzenia, jak i licznych teorii i ustaleń wypracowanych w ostatnich latach przez specjalistów na całym świecie – wyłaniają się dwa nowe modele, przydatne zwłaszcza w pracy terapeutycznej: wyjaśniają one etiologię pedofilii rodzinnej i pozarodzinnej będącej skutkiem współdziałania szeregu czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych, które występują w wielu różnych konfiguracjach.

Ponadto niniejsza książka stanowi ważny głos w debacie społecznej o pedofilii – jest wyrazem sprzeciwu wobec tolerowania patologii, przez którą cierpią wszyscy, zwłaszcza zaś ofiara i sprawca, oraz wobec promowania niedobrej, choć nierzadko „atrakcyjnej”, wizji ludzkiej seksualności w dobie zmian, które dotyczą pozycji kobiet, mężczyzn i dzieci we współczesnym świecie.

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1
Dyskusja wokół definicji pedofilii
1.1. Rodzaje definicji pedofilii
1.1.1. Definicje kliniczne pedofilii
1.1.2. Definicje prawnicze pedofilii
1.1.3. Definicje społeczne pedofilii
1.2. Pedofilia a zjawiska pokrewne
1.3. Tendencje i kierunki w procesie definiowania pedofilii
Rozdział 2
Przegląd teorii wyjaśniających genezę pedofilii
2.1. Teorie zintegrowane a teorie szczegółowe
2.2. Przydatność teorii szczegółowych w procesie wyjaśniania etiologii pedofilii
2.2.1. Teorie biologiczne
2.2.2. Teorie środowiskowe
2.3. Przydatność teorii zintegrowanych w procesie wyjaśniania etiologii pedofilii
2.3.1. Czteroczynnikowy model Finkelhora i Araji
2.3.2. Zintegrowana teoria etiologii przestępczości seksualnej Marshalla i Barbaree’ego
2.3.3. Czterostronna teoria molestowania dziecka Halla i Hirschmana
2.3.4. Model ścieżek Warda i Siegerta
Rozdział 3
Społeczno-rozwojowy model wyjaśniający powstanie i rozwój pedofilii – teoretyczna podstawa badań
3.1. Założenia teoretyczne badań własnych
3.1.1. Model wyjaśniający mechanizm powstania pedofilii
3.1.2. Hipotezy badawcze
3.2. Charakterystyka grupy i procedury badawczej
3.2.1. Opis badanej grupy
3.2.2. Opis procedury badawczej
3.2.3. Opis narzędzi badawczych
Rozdział 4
Znaczenie uwarunkowań biologicznych w procesie rozwoju pedofilii
4.1. Wpływ neurotransmiterów na zaburzenia funkcjonowania seksualnego
4.2. Znaczenie cech temperamentu sprawców w rozwoju pedofilii – wyniki badań
4.3. Znaczenie cech charakteru sprawców w rozwoju pedofilii – wyniki badań
Rozdział 5
Znaczenie środowiska rodzinnego w procesie rozwoju pedofilii – wpływy rodzicielskie i opiekuńcze
5.1. Znaczenie stylu przywiązania w rozwoju pedofilii
5.1.1. Istota i natura przywiązania dziecka
5.1.2. Znaczenie stylów przywiązania w dorosłości
5.1.3. Związki stylów przywiązania z przestępczością seksualną
5.1.4. Style przywiązania sprawców pedofilii – wyniki badań
5.2. Znaczenie postaw rodzicielskich w rozwoju pedofilii
5.2.1. Istota i natura postawy rodzicielskiej
5.2.2. Związki postaw rodzicielskich z przestępczością seksualną
5.2.3. Związki postaw rodzicielskich z rozwojem pedofilii – wyniki badań
5.3. Związki między stylami przywiązania pedofilów a postawami rodzicielskimi ich rodziców – wyniki badań
Rozdział 6
Znaczenie kompetencji społecznych w procesie rozwoju pedofilii
6.1. Kompetencje społeczne jako warunek budowania satysfakcjonujących relacji społecznych
6.1.1. Znaczenie kompetencji społecznych w rozwoju patologii seksualnej
6.1.2. Znaczenie kompetencji społecznych w rozwoju pedofilii – wyniki badań
6.2. Specyficzna rola empatii w tworzeniu i utrzymywaniu relacji społecznych
6.2.1. Specyficzna rola empatii w rozwoju patologii seksualnej
6.2.2. Złożona rola empatii w rozwoju pedofilii – wyniki badań
6.3. Style radzenia sobie ze stresem jako warunek adaptacji społecznej
6.3.1. Style radzenia sobie ze stresem a rozwój patologii seksualnej
6.3.2. Style radzenia sobie ze stresem a rozwój pedofilii – wyniki badań
Rozdział 7
Znaczenie przebiegu rozwoju seksualnego mężczyzny w etiologii pedofilii
7.1. Udział negatywnych doświadczeń seksualnych w rozwoju przemocy seksualnej
7.2. Wpływ wykorzystania seksualnego w dzieciństwie na wykorzystywanie dziecka w dorosłości
7.2.1. Podstawy teoretyczne hipotezy abused abuser
7.2.2. Nurty badawcze wykorzystujące hipotezę abused abuser
7.2.3. Przemiana ofiary w sprawcę – wyniki badań
7.3. Przebieg linii rozwoju seksualnego sprawców pedofilii
7.3.1. Znaczenie wczesnych doświadczeń seksualnych w rozwoju pedofilii
7.3.2. Doświadczenia seksualne sprawców pedofilii w okresie dzieciństwa i dorastania – wyniki badań
7.3.3. Związki wykorzystania seksualnego w dzieciństwie z linią rozwoju seksualnego sprawcy – wyniki badań
7.4. Udział zaburzonej linii rozwoju seksualnego mężczyzny w etiologii pedofilii – podsumowanie wyników badań
Rozdział 8
Mechanizm powstania pedofilii
8.1. Wnioski ogólne
8.2. Mechanizm rozwoju pedofilii w rodzinie
8.2.1. Model ogólny rozwoju pedofilii w rodzinie
8.2.2. Ścieżki realizacji modelu pedofilii rodzinnej
8.3. Mechanizm rozwoju pedofilii pozarodzinnej
8.3.1. Model ogólny rozwoju pedofilii pozarodzinnej
8.3.2. Ścieżka realizacji modelu pedofilii pozarodzinnej
8.4. Uniwersalny czy zróżnicowany model rozwoju pedofilii
8.5. Wnioski dla terapii
Zakończenie

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »