Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Karne » Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych
Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych - Edward Samborski

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0385-6
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2013
Liczba stron: 686
Rozmiar pliku: 814,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 159,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Edward Samborski w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych dotyczy pracy sędziego w aspekcie zarówno czynności sądu, jak i czynności sędziowskich, przedstawionych z jednoczesnym ob-jaśnieniem istoty omawianych instytucji procesowych według aktualnego stanu prawnego.

 

W szóstym wydaniu uwzględniono zmiany ustawodawcze dotyczące m.in. postępowania przyspieszonego czy przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wpływ na treść publikacji miały także nowelizacje Kodeksu postępowania karnego dotyczące stworzenia efektywnych mechanizmów przeciwdziałania wybranym przestępstwom przeciwko wolności seksualnej oraz obyczajności, przesłanek zastrzeżenia kontroli korespondencji podejrzanego oraz obecności prokuratora podczas rozmowy podejrzanego z obrońcą. W niezbędnym zakre-sie zasygnalizowano także zmiany wynikające z obszernej nowelizacji wprowadzonej przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektó-rych innych ustaw, dotyczącej przemodelowania procesu karnego tak, by przeciwdziałać nadmiernej przewlekłości postępowań.

 

Metodyka zawiera również omówienie rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działal-nością administracyjną sądów powszechnych, w którym określono szczegółowy tryb spra-wowania nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, sposób dokumentowania czynności nadzorczych oraz sporządzania informacji rocznej o działalności sądów na obszarze apelacji.

 

Wiele uwagi poświęcono także orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

 

Niezwykle przystępne, syntetyczne ujęcie omawianych zagadnień sprawia, że książka będzie cenną pomocą w pracy zawodowej sędziów rozpoznających sprawy karne, ale okaże się także przydatna jako materiał szkoleniowy dla aplikantów oraz studentów prawa, przybliżając im wiele trudnych i ważnych zagadnień.