Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Prawo prasowe. Komentarz
Prawo prasowe. Komentarz - Monika Brzozowska - Pasieka

Prawo prasowe. Komentarz

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0381-8
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2013
Liczba stron: 464
Rozmiar pliku: 921,7 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Monika Brzozowska - Pasieka w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Komentarz w przystępny i klarowny sposób przybliża czytelnikowi problematykę ustawową prawa prasowego. Autorzy powołują się na orzecznictwo sądowe i literaturę, nie stroniąc od przedstawienia własnych analiz i poglądów prawnych. Ze względu na wykonywaną praktykę oraz prowadzenie wielu spraw sądowych (w tym medialnych) komentarz zawiera bardzo licz-ne przykłady i rozwiązania prawne, praktyczne podpowiedzi oraz sugestie prowadzenia pro-cesów tzw. prasowych.


W komentarzu zostały uwzględnione znaczące zmiany, które miały miejsce w prawie prasowym w związku z orzecznictwem konstytucyjnym i kolejnymi nowelizacjami, a dotyczące w szczególności takich zagadnień, jak: instytucja sprostowania i postępowanie w sprawach o opublikowanie sprostowania, odpowiedzialność karna na gruncie prawa prasowego, właściwość sądowa w sprawach prasowych.


Komentarz będzie przydatny zarówno dla prawników (adwokatów i radców prawnych) reprezentujących klientów w postępowaniach w sprawach prasowych, dla sędziów prowadzących postępowania karne, cywilne i rejestrowe, jak i dla rzeczników prasowych, specjalistów ds. public relations oraz wszystkich osób, które na co dzień kontaktują się z prasą i są odpo-wiedzialne za komunikację z mass mediami.


Zapoznając się z treścią komentarza, czytelnik uzyska również wiele wskazówek praktycznych m. in. dotyczących instytucji sprostowania i powództwa o jego opublikowanie.


Autorzy komentarza: Monika Brzozowska-Pasieka, adwokat, partner w Kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, Jerzy Pasieka, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, Michał Olszyński, radca prawny – są praktykami w zakresie prawa prasowego, specjalizującymi się w sprawach dotyczących pomówień w prasie, w procesach o ochronę dóbr osobistych i w sprawach karnych o zniesławienie.