Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego
Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego - Aleksander Oleszko

Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0365-8
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2013
Liczba stron: 618
Rozmiar pliku: 4,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 149,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Aleksander Oleszko w formacie PDF Pozostałe formaty:


Orzecznictwo wieczystoksięgowe stanowi istotny element kształtowania bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz praw i obowiązków związanych z wpisami w księgach wieczystych.


Wnioski o wpis w księdze wieczystej rozpatrują przeważnie referendarze sądowi, których decyzje w formie orzeczeń w najszerszym zakresie jako pierwsze oddziałują na zachowania adresatów, a nawet opinii publicznej oraz na ocenę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.


Niniejsza publikacja stanowi pierwszą na rynku próbę oceny tego orzecznictwa w kontekście sporządzanych przez notariuszy wniosków wieczystoksięgowych zamieszczanych w aktach notarialnych, które zostały oddalone z powodu stwierdzenia przeszkody do wpisu. Jej celem jest dokonanie analizy obu stanowisk – notariusza oraz referendarza sądowego, i tą drogą minimalizowania ryzyka rozstrzygnięć sądu, w odniesieniu do których strony czynności prawnych oczekiwały bezspornego załatwienia swojej sprawy powierzanej kompetencji obu zawodów zaufania publicznego.


Adresatami publikacji są notariusze, od których – jako profesjonalistów – wymagana jest szczególna staranność i znajomość prawa, aplikanci i asesorzy notarialni, adwokaci, radcowie prawni, referendarze.


Prof. dr hab. Aleksander Oleszko – autorytet z zakresu prawa notarialnego, profesor Uni-wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor pierwszego komentarza do Prawa o notariacie, wprowadzeń do dwóch wydań tekstów tej ustawy oraz wielu opracowań publi-kowanych w „Rejencie”, prowadzi liczne wykłady m.in. dla notariuszy.