Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Wznowienie postępowania cywilnego
Wznowienie postępowania cywilnego - Małgorzata Manowska

Wznowienie postępowania cywilnego

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0328-3
Język: Polski
Data wydania: listopada 2013
Liczba stron: 294
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 69,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Małgorzata Manowska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Publikacja Wznowienie postępowania cywilnego przedstawia instytucję wznowienia postępowania w procesie cywilnym i postępowaniu nieprocesowym w świetle aktualnie funkcjonujących środków odwoławczych, środków zaskarżenia orzeczeń sądu oraz środków prawnych przysługujących od prawomocnych orzeczeń poza tokiem instancji. Uwzględnia również wzajemne relacje wymienionych środków prawnych wnoszonych od tego samego orzeczenia sądu.

W książce omówiono także kwestie wznowienia na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w przypadku sprzeczności orzeczenia sądu krajowego z prawem unijnym oraz w razie stwierdzenia w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka naruszenia praw zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub jej proto-kołach. Dopełnieniem poruszanej problematyki jest omówienie trybu i etapów badania skargi o wznowienie w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Publikacja jest adresowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz praktyków zainteresowanych na co dzień instytucją wznowienia postępowania.

Małgorzata Manowska jest doktorem hab. nauk prawnych, sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, profesorem na Uczelni im. Łazarskiego.