Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Bankowość i Finanse » Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze in...
Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze in... - Tomasz Miziołek

Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze in...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-003-9
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 636
Rozmiar pliku: 6,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 78,00 zł
Nasza cena: 39,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Tomasz Miziołek w formacie PDF


Niniejsza monografia jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem poświęconym problematyce pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, rozumianego jako taki sposób konstruowania portfela, który ma na celu jak najdokładniejsze odwzorowywanie stóp zwrotu określonego indeksu rynku finansowego. Pasywne zarządzanie jest realizowane przede wszystkim przez indeksowe fundusze inwestycyjne (index funds) oraz fundusze typu ETF (exchange-traded funds). Autor prezentuje dotychczasowy dorobek z zakresu teorii inwestycji finansowych, odnoszący się do zagadnień będących jej przedmiotem, charakteryzuje instytucje finansowe wykorzystujące go w praktyce i szczegółowo analizuje indeksy replikowane przez te podmioty. Przeprowadza również badanie empiryczne, w ramach którego ocenia efektywność zarządzania portfelami inwestycyjnymi akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących posiadających ekspozycję na jeden kraj.